ESPIRITU NG ISANG TAONG NAMATAY O MASAMANG ESPIRITU BA ANG NAKAKA-USAP?

May nagtanong kaugnay sa nakaraang tinalakay natin tungkol sa spiritual possession ng babaeng si Mary Roff kay Mary Lurancy Vennum. Kung totoo nga ang datus dito, lumalabas na pupuwede palang bumalik ang espiritu ng mga patay o kaya makipag-sanggunian o makipagtalastasan dito. Pupuwede ba iyon?

Ang totoo, ang misteryo sa pagitan ng dalawang bebot ay nanatiling misteryong hindi malutas magpa-hanggang sa ngayon. Sa kabila ng isinagawang iba’t-ibang imbestigasyon dito ng mga kinauukulan, lumalabas na imposible pang magbalik ang espiritu ni Mary upang sapian si Lurancy gayung patay na siya. Marahil, ang kuwento tungkol kay Lurancy ay pinalala lalang at pinalalabas na sa maikling panahon ay ginamit ni Mary ang kanyang katawan.

Kung susundin ang ganitong senaryo, lalabas na maaaring makausap ang isang espiritu ng namatay na. Pero, iginiit ng ilang pantas sa relihiyon na imposible ito. Hindi na maaaring magbalik ang isang namatay na ni makausap ang kanyang espiritu. Ang isang taong namatay na kasi ay wala nang alam tungkol sa daigdig ng mga buhay. (Eclesiastes 9:5-6).

Kung gayun, bakit alam na alam ni Lurancy ang detalye tungkol sa buhay ni Mary kung kaya lumalabas na muling bumalik ang huli upang makasama ng maikling panahon ang kanyang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng katauhan ni Lurancy? Ayon sa isang nag-imbestiga sa kaso ng dalawa, marahil ay alam ni Lurancy ang patungkol sa buhay ni Mary dahil sa mga narinig na kuwento mula sa mga kaibigan, kakilala, at sa pamilya ng bebot. O ang mas malala pa rito, malamang na minanipula ng kinauukulan ang istoryang ito upang suhayan na pupuwede ngang kausapin pa ang espiritu ng isang namatay na.

Ang iba kasi ay naniniwala na maaari pa ngang kausapin ang espiritu ng isang taong namatay na upang sangguniin. Nariyang ibinibigay nilang ebidensiya ang isang tala o kuwento sa Biblia na kung saan ay sumangguni ang haring si Saul ng Israel sa isang babaeng nakikipagtalastasan kuno sa espiritu ng isang namatay na. Ito ay naganap sa bayan ng Endor na sa kabila na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga mangkukulam at nakikipagsanggunian sa mga espiritu ay nakuha nga niyang magtungo sa babaeng taga-roon kasama ang kanyang mga lingkod na lalaki upang humingi ng patotoo kung siya ba ay mananalo laban sa pakikibaka sa mga Filisteo. (I Samuel buong kapitulo 28).

Nais ni haring Saul na makausap ang pumanaw nang propeta na si Samuel at nakausap nga niya ito at sinabi ng espiritu ni Samuel na madadaig sa pakikibaka ang hari at mapapatay. Si propeta Samuel nga kaya ang nakausap ni Saul? Hindi po. Ang nakausap ni Saul na espiritu na napalabas ng babaeng manggagaway ay isang masamang espiritung nagpanggap na si propeta Samuel. Sa ibang salin ng Biblia kasi ay nakalagay roon na espiritu ng namatay na.

Papaano po tayo nakakasiguro na isang masamang espiritu ang nakausap ng babae at ni Haring Saul? Dahil ang mga masasamang espiritu o mga demonyo ay mapanghikayat din upang iligaw ang paniniwala ng isang tao ayon kay apostol Pablo. Isa pa, tinuran ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias na lumayo sa sumasangguni sa masasamang espiritu dahil ipapahamak lang ang taong gumagawa ng ganoon.( Isaias 8: 19-20 MBB). Kaya nga ipinagbawal dahil dadayain lang ng masasamang espiritu ang isang tao. Kung hindi sana ikasasama ng tao ay hindi na sana iyon ipinagbawal ng Panginoong Diyos.

Kaya kung ating paniniwalang muli ngang bumabalik ang espiritu ng taong namatay na at nakakausap pa ay niyayakap na natin ang aral ng demonyo. Kung sasabihin ng isa na nakausap niya ang taong namatay na ay hindi nga gayun ang kanyang nakusap talaga, kundi ang masamang espiritu.

Walang malinaw o may patotong dokumento sa Biblia o sa anupamang tala na may tuwiran ngang naka-usap ang espiritu ng isang namatay na. Kung meron man ito ay puro minanipula lamang.

SHARE
Previous articlePamahiin Bigas: Aanihin mo ang Kaginhawahan
Next articleMga Dahilan Kung Bakit Hindi Nagiging Maayos Ang Pag-uusap
Ravenson Biason: Writer/Novelist/ Blogger/ Artist/ Composer/Cartoonist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here