ESOTERICISM 101

2484

  Ang pag-aaral ng paranormal ay isa ring Science. Ito ay sistematiko na may sinusunod na formula, patterns, at terminology.

Ang mga katuruang paranormal at mahiwaga ay tinatawag na esoteric teaching o esotericism. Ang esoteric o esotericism ay nangangahulugang “malalim na pag-unawa sa spiritual at metaphysical reality”. Ang mga kaalaman at karunungang nakapaloob rito ay labas sa three-dimensional realm na saklaw ng modern Science at human philosophy.

Sa pag-aaral ng esoteric teaching, tayo ay makaka-encounter ng ilang terminolohiya na nauukol sa naturang subject.

Ngayon ay ituturo ko ang ilan sa karaniwang terminology na naririnig kapag ang paksa ay patungkol sa esotericism, o paranormal study. Makatutulong ito sa mabilis na pag-unawa sa naturang subject.

  1. Aura—Ang aura ay isang energy fieldna bumabalot sa ating buong katawan. Ang human body at Earth ay may magkatulad na komposisyon. Kapuwa binubuo ng solid at liquid parts ang human body at Earth. Ang solid part ng Earth ay tinatawag na lithosphere na binubuo ng iba’t ibang anyong lupa, samantalang ang solid part naman ng human body ay ang physical body nito na nakikita at nahahawakan, kasama pati ang solid internal organs. Ang liquid portion ng Earth ay tinatawag na hydrosphere na binubuo ng mga anyong-tubig. Ang human’s body fluid naman tulad ng dugo, laway, at pawis ang siyang katumbas ng hydrosphere ng mundo. Bukod sa solid at liquid parts, ang human body at Earth ay parehang nagi-emit ng electromagnetic field. Ang electromagnetic field ng Earth ang nagpuprotekta dito laban sa solar flare. Kung wala nito, mapupugnaw ang atmosphere ng Earth, dahilan upang mawala ang oxygen na kailangan ng lahat ng living things at organisms upang mabuhay. Ang electromagnetic field, o aura, ng tao ang sumasala sa iba’t ibang enerhiya sa paligid. Kung mahina ang electromagnetic field ng isang tao, siya ay madaling mapapasok ng mga negative energy sa paligid. Ang aura ng isang tao ay may iba’t ibang kulay, depende sa kaniyang emotional, mental, physical, at spiritual health. Para sa mas malalim na pag-unawa sa aura, at malaman ang kahulugan ng mga kulay nito, i-click lamang ang link upang mabasa ang aking article patungkol dito: https://philippineone.com/13414-2-134/
  2. Chakras—Ang ating katawan ay may  pitong chakras. Ito ang nagsisilbing sentro ng enerhiya sa loob ng ating katawan. Ang enerhiya ay dumadaloy mula sa spine’s basepaakyat sa ating ulo sa tulong ng mga chakras. Ang salitang chakra ay Sanskrit na nangangahulugang vortex. Ang mga chakras ay matatagpuan sa kaibuturan ng ating pagkatao. Dito nagmumula at umiikot ang ating psychic energy, at kung ito ay maia-activate o magigising, sinuman ay maaaring magkaroon ng malakas na psychic ability, magiging sensitibo sa mga bagay na di nakikita ng karaniwang mata at pakiramdam at maaari ring maging medium o tagapamagitan sa mundo ng mga buhay at sa dimensyon ng mga espiritu at higher beings. Bawat isang chakra ay may kaugnay na mantra na siyang gigising sa mga kapangyarihang nahihimlay dito. Kung magagawang gisingin ang bawat mantra, ikaw mismo ay magiging isang “master”. Para sa mga mantras na maaaring gamitin upang mai-activate mo ang iyong mga chakras, i-click lamang ang link na ito: https://philippineone.com/mga-mantra-upang-gisingin-o-i-activate-ang-chakras/
  3. Dimension—Ang dimension, o dimensiyon, ay isang lugar na pinamamahayan ng partikular na frequency of vibrations.Ang mga tao ay third dimensional beings, ngunit kung maia-activate natin ang ating third eye, magagawa nating ma-access ang fifth dimension at makita o maririnig ang mga nilalang sa ibang dimensiyon. Kung nais mong ma-activate ang iyong third eye, i-click lamang ang link: https://philippineone.com/kapangyarihan-april-30-buksan-ang-third-eye/
  4. Incarnation—Ang espritu ay nagkakaroon ng physical bodysa sandaling ito ay ipanganak sa Earth. Ang panahon na iginugugol ng isang soul o spirit sa Earth ay tinatawag na incarnation. Sa sandaling ang pisikal na katawan ay mamatay, at ang espiritu ay muling mabubuhay sa panibagong katawan. Ito ang tinatawag na reincarnation. Para sa iba pang babasahin patungkol sa topic na reincarnation, i-click lamang ang mga sumusunod na link:

Ang Katotohanan Tungkol Sa Reincarnation, Karma, Soulmate, At Twin Flames: https://philippineone.com/ang-katotohanan-tungkol-sa-reincarnation-karma-soulmate-at-twin-flames-22/

Na-reincarnate ka na ba? https://philippineone.com/kapangyarihan-may-10-na-reincarnate-ka-na-ba222/

Old Soul Ka Ba? https://philippineone.com/kapangyarihan-august-26-old-soul-ka-ba/

  1. Karma—Ang salitang Karmasa Sanskrit ay katumbas ng “to do” o “gagawin”. Ayon sa konsepto ng karma, anumang bagay na iyong gawin, ikaw ay naglalagay ng positive o negative energy sa universe. Ang isang espiritu ay patuloy na magri-reincarnate hangga’t hindi nito nababalanse ang kaniyang karmic debt. Wala tayong takas sa consequences ng mga bagay na ating gawin. Upang higit na maunawaan kung ano ang Karma at paano ito umiiral, i-click lamang ang link na ito:  https://philippineone.com/ang-katotohanan-tungkol-sa-reincarnation-karma-soulmate-at-twin-flames-22/
  2. Soul and Spirit—Malaki ang pinagkaiba ng “kaluluwa” (soul) sa “espiritu” (spirit). Ang espiritu ang siyang essence ng buhay. Ang kaluluwa, sa kabilang banda, ay ang mga ideolohiya, kaisipan, paniniwala, personalidad, at karakter na taglay ng isang tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Samakatuwid, sa sandaling mamatay ang ating katawang lupa, kasama nitong mamamatay ang ating “kaluluwa”. Ngunit, ang ating espiritu ay mananatiling buhay sapagkat ito ay “buhay” na mula sa Eternal One. Ang twin flames, o tinatawag ding “kambal espiritu”, ay literal na nangangahulugang “kabiyak ng ating espiritu. Ito ay liwanag mula sa “Omnipotent One” o kilala o tinatawag natin sa mundo bilang “Deus” o Diyos. Ang bawat butil ng liwanag ay katumbas ng isang espiritu o “buhay”. Ang isang butil ng liwanag ay maaaring mahati sa dalawa. Kaya literal na ang “kabiyak ng ating espiritu” ay nahiwalay sa atin.  Ang mga kabiyak na ito ay tinatawag na soulmate. Para sa iba pang babasahin patungkol sa paksa ng soulmate, i-click lamang ang mga sumusunod na link. Marami kayong matututuhan sa mga article kong ito:

Kilalanin ang Apat na Uri ng Soulmate: https://philippineone.com/kapangyarihan-june-19-apat-na-klase-ng-soulmates/

Signs na Parating na ang Iyong Soulmate: https://philippineone.com/kapangyarihan-may-28-signs-na-parating-na-ang-iyong-soulmate-5/

Kung kayo ay may iba pang katanungan na kaugnay sa ating paksa, i-comment lamang ito sa comment box sa ibaba. Kayo ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here