Epektibong Paraan Para Palakasin ang Crystals at Stones

779

Natural lamang na sa bawat gamit ng ating mga kristal at bato ayon sa intensyong nais nating gamitin ito, nauubos o nawawala ang enerhiyang likas na taglay nito. Subalit may mainam na paraan kung paano mapanumbalik ang enerhiya ng mga bato at kristal upang muling maging epektibo ang mga ito at maimapalas ang mga likas nitong taglay na katangian. Basahin ang mga sumusunod:

Una, tanggalin ang anumang hindi kailangan o negatibong enerhiya mula sa kristal o iba pang bato. Sumunod ay gawin ang pamamaraang ng charging ng iyong kristal na sa pakiramdam ay pinakamainam sa iyo. Narito ang ilang paraan na maaaring gawin.

Sa iba’t ibang paraan ng pagpapalakas o charging, una ay i-set ang iyong intensyon at sabihin nang tahimik o malakas na ginagawa ito upang i-charge ang iyong Kristal para sa ikabubuti ng lahat ng may kinalaman dito

Sunlight or Moonlight Method: Ang sinag ng araw at buwan ay napakalakas makapagpasigla, at nakapaglilinis din ito ng enerhiya. Maaaring gamitin ang pamamaraan na ito para sa parehong paglilinis at pag-charge ng iyong kristal nang sabay. Maghanap ng ligtas na lugar at iwan ang iyong Kristal nang 24 na oras o higit pa (hanggang isang lingo) na nakabilad sa sikat ng araw o buwan.  Ang ilang kulay ng Kristal ay mawawala sa liwanag ng araw, kaya kailangang i-charge lamang ito sa liwanag ng buwan. Ang ilan sa mga batong mawawala sa liwanag ng araw ay amethyst, celestite, kunzite, opal at turquoise. Kung may duda ka, gamitin lamang ang liwanag ng buwan sa charging. Makatatanggal din ito sa bato nang hindi kailangang enerhiya, kasabay nito ay kung nai-set din na gawin din ito.

Charging Stones: Ang ilang bato ay maaaring maging pampasigla ng ibang bato. Sa ibang kaso ay maaari nilang mapalinaw ang kanilang enerhiya. Kaya naman ang paggamit sa bato bilang pang-charge ng kristal ay mainam. Ilagay lang ang iyong kristal na nangangailangang mai-charge sa grupo o malaking piraso ng bato na may kakayahang mag-charge ng iba tulad ng selenite, amethyst cluster, quartz cluster, o carnelian. Iwan ang iyong kristal sa loob ng 24 na oras hanggang pakiramdam dito ay nai-charge nang mabuti.

Charging Grid: Ito naman ay kaibahan sa paggamit ng pag-charge ng bato. Kumuha ng grupo ng quartz crystals (4 hanggang 8 o higit pa) at ituro sila papasok sa isang bilog. Ilagay ang kristal o bato na nais i-charge sa gitna ng bilog at hayaan ito upang ma-charge ng 24 na oras o higit pa.

Plant Method: Ilagay ang iyong kristal sa mga dahon ng lumalago at malusog na halaman sa loob ng 24 na oras o higit pa upang ma-charge ito. Ito ay sinasabing magdadala ng enerhiya ng paglago sa na-charge na kristal.

Burial: Ito ay maganda para sa mga batong nasa lupa, tulad ng mga itim na batong smoky quartz, red jasper at iba pa. Ibaon ang bato sa lupa sa loob ng isang lingo o higit pa. Makapaglilinaw din ito ng mga hindi kailangang enerhiya. Siguraduhing kapag ibinaon ang iyong bato ay tinandaan ito upang alam ito kapag dapat nang kunin.

Anuman ang pamamaraan na pinili mo, ang eksaktong haba ng panahon na kailangan upang ma-charge ay magkakaiba ayon sa katatayuan ng Kristal o bato na iyong gagamitin. Magtiwala sa iyong sarili kung ano sa tingin mo ang nararapat na pamamaraang dapat gamitin para sa batong nais maipanumbalik ang lakas at enerhiya nito. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here