Enero 28 Kaarawan Astrolohiya

98

Aquarians ipinanganak noong January 28 ay may labis na lakas ng kalooban na walang anumang bagay na hindi nila magagawa. Taglay nila ang isang aking katalinuhan. Gayunman, kailangan nilang paunlarin ang kanilang espirituwal na panig, kung hindi, ito ay nagiging mas madali para sa kanila na madurog ng mga makamundong attractions na nagdudulot ng kaunting kasiyahan.

Mga Kaibigan at Lovers

Ang mga taong ipinanganak sa petsang ito ay mananatili ang pambihirang katapatan sa mga kaibigan, kahit hinati sila ng mga sitwasyon. May kakayahan silang bigkisin ang iba sa espirituwal na antas. Romantikong pag-ibig ang pinaka-malalim na karanasan sa kanilang buhay. Naghahanap sila ng soulmate, hindi lamang isang kapareha. Kahit nasaktan sila sa mga mahal nila sa buhay, hindi sila kailanman nawawalan ng idealismo.

Mga Anak at Pamilya

January 28 na mga tao ay tapat sa kanilang pamilya at nananatiling nakaugnay sa kanilang mga ugat noong bata pa sila. Sila ay may mahigpit na kompas ng moralidad at bihirang lumayo sa mga pinahahalagahang natutuhan ng mga kabataan. Inaasahan nila ang malaking pakikitungo sa kanilang mga anak. Nadarama nila na anuman ang magandang pakiramdam noong sila ay mga bata ay dapat pa ring igalang ngayon.

Kalusugan

January 28 na mga tao ay may maraming natural na mabuting kalusugan at masigla na ito ay maaaring sailalim lamang sa pamamagitan ng kanilang sariling mga aksyon. Kung mananatili sila sa magandang rehimen sa kalusugan sa buong buhay, maaari na mabuhay sila sa isang hinog na edad. Bagama’t maaari na maging payat sa mga kabataan, kailangan nilang dagdagan ang antas ng kanilang ehersisyo habang malapit sila sa kalagitnaan ng edad.

Karera at Pananalapi

Ang mga taong ipinanganak sa petsang ito ay kailangang makibahagi sa gawaing hamon sa kanila ng pagiging matalino. Malalim ang pagkaunawa nila sa pilosopiya, siyensya, at relihiyon. Kahit na sila ay may katalinuhan upang pangasiwaan ang kanilang mga pananalapi ng mahusay, sila ay may isang bukas-palad na mapagbigay at maaaring madalas na gumastos ng pera sa kawalang halawa.

Mga Pangarap at Mithiin

Ang mga taong ito ay kadalasang may mahirap na panahon sa pagpapasiya kung aling mga mithiin ang nais nilang makamit – ang mga espirituwal o materyal. Paulit-ulit na tumutugtog ang diotomyang ito sa kanilang buhay nang paulit-ulit. Kapag ang January 28 kalalakihan at kababaihan ay nasa paghahangad ng mithiin, ibinabalik nila ang lahat ng kanilang talento sa pagkamit nito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here