DREAM DICTIONARY NO. 2: AMBULANSIYA

0
296

Ang makapanaginip ng ambulansiya ay isang babala. Sinusubukan ng iyong subconscious mind na magbigay ng mensahe o impormasyon na iyong binabalewala, o iniiwasan, sa waking life.

          Ayon sa matandang paniniwala, ang ambulansiya sa panaginip ay nagsasabi na kinakailangang bigyang pansin ang kalususan. Maaaring ito ay tumutumbok sa isang urgent situation sa waking life. Mahalagang ikonsidera ang lahat ng detalye sa panaginip upang matugunan ang mga kinakailangan.

          Ang panaginip na isinakay ka sa ambulansiya ay may kinalaman sa isang partikular na sitwasiyon sa waking life. Isa itong paalala nang paghahanda para sa mga suliraning darating sa hinaharap.

          Kung isinakay sa ambulansiya dahil sa sakit o pinsalang natamo sa panaginip, isa itong paalala na panahon na upang kilalanin ang sariling takot at harapin ang mga pag-aalinlangan.  Kung nakakita ng isang matanda na isinasakay sa ambulansiya, pahiwatig ito na kailangan nang i-let go ang lahat ng bad habits.

          Kung ikaw ay isang ambulance worker sa panaginip, nagpapahiwatig ito na may ilang tao sa iyong waking life na magbibigay ng mabubuting payo at tulong sa mga kahaharaping suliranin sa hinaharap.

          Kung sa panaginip, ikaw ay inihatid sa ospital sakay ng ambulansiya, paalala ito na kinakailangang mag-doble ingat sa lahat ng mga sasabihin at gagawin upang maiwasan ang gulo at hindi pagkakaunawaan. Ang ambulansiya ay karaniwang tanda ng mga alalahanin, pagkakasakit, at sakuna.

          Kung nakita ang ambulansiya na may pasyente sa loob, partikular kung ito ay puno ng sugat, palatandaan ito ng isang sakuna at bayolenteng kamatayan. Kung ang pasyente ay nakipag-usap, isang balita ang asahang matatanggap sa mga darating na araw.

          Sa aking sariling opinyon at interpretasyon, ang ambulansiya sa panaginip ay nagsasaad na kinakailangan mo ng mag-move on sa iyong buhay at tigilan na ang labis na pag-aalala. Maaaring pahiwatig rin ito na may isang isyu, problema, o sitwasyon na magaganap sa malapit na panahon na kinakailangan mong kaharapin.

          Patuloy lamang pong sumubaybay sa ating Dream Dictionary para sa iba pang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here