DOWSING: ANG MISTERYOSONG ART NG PAGHAHANAP NG MGA NAWAWALANG BAGAY

0
508

Maraming kakaibang phenomena ang nagaganap sa daigdig na hindi saklaw ng ating lohikal na kaisipan. Isa sa mga skill o art na ito ay ang tinatawag na dowsing.

          Ang dowsing ay itinuturing na isang psychic talent ng paghahanap ng mga nawawala at lihim na bagay.

          Ang art of dowsing ay nagsimula libong taon na ang nakararaan. Ginagamit ang dowsing sa paghanap ng underground water, oil, mineral, archaeological remains, mga nakabaong kayaman, at iba pa.

          Bagama’t ang art of dowsing ay hindi popular sa karaniwang masa, maraming pamoso at prominenteng karaketer sa kasaysayan ang gumawa nito, tulad halimbawa ni Leonardo De Vinci.

Ang Art of Dowsing

          Walang eksaktong siyentipikong teorya ang makapagpapaliwanag sa art of dowsing sapagkat ito ay empirical o experiential skill. Ibig sabihin, ang taong gumaganap lamang nito ang makapagpapatotoo ng kaniyang nakikita at nakakaranasan. Kahanay nito ang mga passive psychic powers tulad ng empathy, clairvoyance, at iba pa.

          Para sa karagdagang babasahin tungkol sa mga passive at active psychic powers, i-click lamang ang link: https://philippineone.com/kapangyarihan-agosto-7-ang-ibat-ibang-psychic-powers/

          Isa sa teoryang maaaring ikonsidera upang maipaliwanag ang art of dowsing ay ang katotohanang ang lahat ng bagay o matter sa universe ay naglalabas ng enerhiya sa anyo ng electromagnetic field. Katunayan, ang Earth ay may electromagnetic field na dahilan kaya ito may stable atmosphere. Ang inilalabas na enerhiya ng isang bagay ang tina-tap ng isang mahusay na dowser. Dito siya nakakakuha ng ideya sa uri ng bagay na nawawala o nakabaon sa lupa o sa ilalim ng karagatan.  Ang mga skeptics naman ay nagsasabing ang lahat ay nagkataon lamang o dulot ng mahusay na kutob o instinct.

          Bagama’t walang scientific explanation at evidence na susuporta sa art of dowsing, ang pahayag rito ng physicist na si Albert Einstein ang nagbigay ng bigat dito. Ayon kay Einstein, bagama’t batid niya na maraming scientists ang nagpapalagay na ang dowsing ay nauuri sa astrology na isang klase ng ancient superstition, ito ay hindi makatarungan. Naniniwala si Einstein na ang dowsing rod ay isang simpleng intrumento na nagpapakita ng reaksiyon ng human nervous system sa ilang salik o factor sa paligid na hindi pa rin naipapaliwanag ng siyensiya.

          Bukas ay aking tatalakayin ang mga instrumento na maaaring gamitin sa dowsing, at ang pananaw rito ng relihiyon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here