DOWSING: ANG MISTERYOSONG ART NG PAGHAHANAP NG MGA NAWAWALANG BAGAY (Part 2)

0
484

Rey de Leon

Author/Psychic/Photographer/Blogger

Narito ang pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa Art of Dowsing. Para sa Part 1, i-click lamang ang link: https://philippineone.com/dowsing-ang-misteryosong-art-ng-paghahanap-ng-mga-nawawalang-bagay/

          Ang dowsing ay maituturing na isang misteryosong sining sa paghahanap ng mga nawawala at nakatagong bagay tulad ng underground water, oil, mineral, archaeological remains, mga nakabaong kayaman, at iba pa.

          Ang isang mahusay na dowser ay gumagamit ng ilang tools o kasangkapan upang ma-tap sa life force ng universe o sa enerhiyang nagmumula sa mga bagay. Ang lahat ng matter sa universe ay naglalabas ng enerhiya sa anyo ng electromagnetic field. Ang Earth mismo ay isa sa halimbawa nito.

Mga Kagamitan Na Magagamit            Narito ang ilan sa mga kasangkapan na magagamit sa paghahanap ng mga nawawala at nakatagong bagay sa ilalim man ng lupa o karagatan.

  • Forked Rod. Isa itong fork-shaped rod na maaaring gawa sa kahoy, plastik, o metal. Karaniwang ginagamit ang sanga ng willow tree sa paggawa ng forked rod. Sa sandaling hawakan ang forked rod at maglakad sa ibabaw ng target area, dadalhin ka nito sa eksaktong lugar kung saan may nakabaong bagay.
  • Pendulum. Isa ito sa pinaka-karaniwang kasangkapan na ginagamit ng isang dowser. Ang pendulum ay maaaring isang metal o diamond na nakatali sa isang pisi. Ibibitin ng dowser ang pendulum sa ibabaw ng isang mapa. Kung saan tumapat o huminto ang pinaka-point o tulis ng pendulum ay naroroon ang bagay na hinahanap.
  • L-Rods. Tinatawag rin itong angle rods dahil sa hugis nitong letrang “L”. Ilalagay ang  pinakamahabang bahagi ng rod sa lupa upang subukang makakonekta sa enerhiya ng anumang bagay na nakabaon dito. Karaniwang dalawang rod ang magkasabay na ginagamit. Ang object of interest ay nasa spot kung saan nagsalubong ang dalawang rod.

Ang Pananaw ng Relihiyon Tungkol sa Dowsing

          May ilang tala sa Bibliya na sumusuporta sa art of dowsing. Isa dito ang Exodus 4:17, kung saan mababasa na, “17 At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod na ito, na iyong ipaggagawa ng mga tanda.”

          May pahiwatig rin na mababasa sa Psalm 23:4 patungkol sa art of dowsing: “4 Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.”

Pahuling Salita

          Sadyang mahirap magbigay ng eksaktong konklusyon tungkol sa validity at credibility ng dowsing. Ngunit, pakatatandaan na tayo ay nasa early stages pa rin ng pagkamulat at pagkakatuto sa hiwaga ng cosmos. Marami pa ring bagay ang hindi nasusukat at naipapaliwanag ng Science. Samakatuwid, ang art of dowsing ay mananatiling isang misteryo. Nangangailangan ito ng pagkakaroon ng bukas na isipan at pagtanggap na marami pa ring hiwaga sa mundong ito na naghihintay pa ring matuklasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here