Dalawang Uri Ng Tao, Lumalabas Sa Oras Ng Sakuna

Sakuna. Ito ang ayaw natin na mangyari sa ating buhay. Pero sa ayaw man natin at sa gusto ay hindi natin ito mapipigilan sa oras na ito ay iadya na ng langit. Kadalasan ito ay nangyayari dahil na rin sa kapabayaan ng tao at kawalan ng pakialam sa kalikasan. May mga pagkakataon din naman na hindi natin inaasahan gaya ng lindol, tsunami, pagputok ng bulkan at mga bagyo. Mga kalamidad na wala tayong magagawa kundi kapitan ang isa’t-isa at manalangin. Sa mga ganitong pagkakataon din naglalabasan ang dalawang uri ng tao. Ito ay ang tao na maaasahan at ang tao na mapagsamantala.

Maaasahan

Ito ang uri ng tao na gugustuhin mong makita at makasama sa oras ng pagharap nyo sa kalamidad. Sila yung mga tao na nag-iisip ng paraan kung paano makakatulong sa kapwa na mas higit na apektado.Hindi kailangan na ang taong ito ay on duty, isang sundalo, isang rescuer o medic, kundi maaaring siya rin ay isang pangkaraniwan lang na mamamayan na handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Handang ilaan ang kanyang oras, panahon at kalakasan para lang makapagsalba ng buhay. Bukal sa kanyang kalooban ang makapag-abot ng tulong hindi lang para magpasikat kundi para maipadama sa kanyang kapwa ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa at pagtutulungan.

Mapagsamantala

Ito naman ang uri ng tao na hindi mo gugustuhing makahalubilo sa oras ng iyong pangangailangan. Dahil ito ang klase ng tao na ang iniisip ay kung paano siya makikinabang mula sa sakuna. Wala siyang ibang plano kundi para sa kanyang sariling interes. Ang halimbawa ng ganitong uri ng tao ay yung mga nagbebenta ng mahal o triple sa natural na presyo ng isang bagay na kailangang kailangan ng mga tao tulad ng face mask. Isa pang halimbawa ay ang mga umuumit sa mga relief na laan sana sa mga nasalanta. At yung mga tumutulong na may kapalit o kabayaran, halimbawa ay sa baha, upang makatawid ka sa safe na lugar ay kailangan mong magbayad sa daanan na kanilang ginawa. Sila yung nabibilang sa mga uri ng tao na mapagsamantala sa oras ng sakuna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here