Dahilan kaya napapako ang pangako

Huwag kang umasa sa isang tao na magbulalas ng pangako dahil kalimitan ay hindi naman niya nagagawang tuparin ‘yan. May mga pagkakataon kasi na kaya lang naman niya sinasabi sa’yo ang pangako na ‘yan dahil mayroon siyang makukuhang kapalit sa’yo. Para maintindihan mo ang aking sinasabi, ipapaliwanag ko ng husto.

Kapag kailangan ng tao ng pera, mangangako siya sa’yo ng petsa kung kailan ka niya babayaran. Ang dahilan, kinukumbinse ka kasi niya na pautangin mo siya. Kapag pinautang mo siya, ibig sabihin noon, pinagkatiwalaan mo siya na maibabalik nga niya sa petsang ipinangako niya perang hiniram niya sa’yo. Malas mo nga lang kung hindi niya magawang tuparin iyon.

Maaari ngang magalit ka sa kanya dahil sa di niya pagtupad sa pangako niya pero ikaw din naman talaga ag may kasalanan. Nagtiwala ka sa kanyang pangako na wala naman talagang kasiguraduhan.

Kapag pinangakuan ka rin ng isang lalaki ng pag-ibig na walang hanggan, huwag ka rin basta maniwala. Sinasabi lang naman kasi niya iyon para ikaw ay pakiligin pero kung minsan ay hindi iyon bukal sa kanyang kalooban. Kaya, makabubuting huwag kang basta maniniwala kung wala namang patunay.

Paano niya patutunayan na mahal ka niya? Kapag pinakasalan ka niya. Pero kung sinasabi lang niya sa’yong mahal ka niya dahil lang sa ibig ka niyang madala sa motel, aanakan ka lang niya. Kaya, huwag na huwag kang bibigay.

O, ikaw, napangakuan ka ba?

MAG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here