Wednesday, January 23, 2019

Chinese Horoscope

Chinese Horoscope; Enero 24

DAGA (RAT) Mainam na araw ito para sa isang paglalakbay. Kung meron kang balak ay ngayon mo na gawin. Magiging magaan at makabuluhan ang pagbisita sa isang...

Chinese Horoscope; Enero 23

DAGA (RAT) Sa bilis nang paglipas ng panahon ay hindi mo mamamalayan na ang araw na hinihintay mo ay ngayon na. Kaya naman mangangarag ka sa pag-aasikaso...

Chinese Horoscope; Enero 22

DAGA (RAT) Makakaligtaan mong batiin sa importante niyang okasyon ang isang espesyal na tao para sa’yo. Ito ay dahil sa dami ng iyong iniisip at tinatrabaho. Sisikapin...

Chinese Horoscope; Enero 21

DAGA (RAT) Magiging abala ka sa paglilinis ng bahay. Maraming bagay kang makikita na magpapaalala sa’yo sa nakaraan kaya naman hindi mo maiiwasan na makaramdam ng lungkot...

Chinese Horoscope; Enero 20

DAGA (RAT) Malilibang ka ngayong araw na ito dahil sa isang kaibigan. Marami siyang kuwento na aaliw sa’yo. Aakalain mo na boring siyang kasama dahil hindi mo...

Chinese Horoscope; Enero 17

DAGA (RAT) May darating na blessing ngayong araw na ito. Hindi man ito direktang para sa’yo ay magiging dahilan naman ito ng kasiyahan mo para sa isang...

Chinese Horoscope; Enero 16

DAGA (RAT) Hindi ka madedehado sa isang kasunduan. Makakapili ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo at magagawa mong ipabahala sa kanya ang iyong mga plano kaya naman...

Chinese Horoscope; Enero 15

DAGA (RAT) Hindi mo na bibigyan pa ng halaga kung ano ang mga nagawa niya sa nakalipas. Mas importante sa’yo ang effort na ginagawa niya ngayon at...

Chinese Horoscope; Enero 14

DAGA (RAT) May suwerteng hatid ang umaga para sa’yo. Maaaring hindi mo ito mapansin dahil maliit na bagay lamang ito. Subalit sa hinaharap ay may malaki itong...

Chinese Horoscope; Enero 13

DAGA (RAT) Maraming tao sa paligid mo ang magbibigay ng kanya-kanya nilang opinyon tungkol sa problema mo na hindi naman malaki. Lalala lang ang problema kung hahayaan...