Monday, November 23, 2020

Zodiac Compatibility

Sino Ka Ayon sa Intsik na Astrolohiya?

Ang Intsik na astrolohiya ay batay sa iyong taon ng kapanganakan kaya ang bawat taon ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang yugto sa oras na dapat markahan. Ang...

Mga Pangontra Kamalasan kapag Naglipat ng Agosto

Magdala ng walis tingting o anumang panlinis sa lilipatang bahay bago pa man sumapit ang Agosto - Makakatulong daw ito para  matanggal ang nakaambang kamalasan.Magsabit ng...

Ang Gustong Ka-partner Ng Gemini (May 21 – June 20)

Karaniwan sa mga taong Gemini ang maging mapaglaro. Sila iyong tipong nagbibilang ng karelasyon pero kapag natagpuan na niya ang taong gusto talaga niya ay nagpu-focus na...

Libra Monthly Love Horoscope, Agosto 2, 2020

Ang buwan na ito ay magsisimula sa pagiwang-giwang na sitwasyon Libra,  dahil ito'y nauugnay tungkol sa iyo'ng damdamin at wala'ng kapanatagan. Kadalasan,  ito ay mauuwi sa paglalahad...

Ang Istilo ng Virgo

Hindi man nila madalas sabihin ang kanilang nararamdaman ay nagagawa naman nilang ipadama sa kanilang partnr na kailangan niya ito sa kanyang buhay sa pamamagitan ng halik,...

What Do We Know About Capricorns?

People born between December 22 and January 19 are Capricorns.   Capricorns are recognized as being responsible and disciplined and wish everyone else was...

Virgo Compatibility

Upang malaman ang pinakamaganda'ng kapareha kay Virgo ay kailangang sumang-ayon muna sa Virgo compatibility chart. Pagkatapos nito ay maipaliwanag na nito kung saang direkssyon mapupunta ang pag-ibig...

Virgo Compatibility

Upang malaman ang pinakamaganda'ng kapareha kay Virgo ay kailangang sumang-ayon muna sa Virgo compatibility chart. Pagkatapos nito ay maipaliwanag na nito kung saang direkssyon mapupunta ang pag-ibig...

Ang ‘Demonyo’ sa Tarot Card

Tulad ng sinasabi ng ‘The Devil’ sa tarot card ay hindi magiging maganda kung ito ang mabubunot mo. Ibig kasing sabihin nito ay marami kang negatibong  emosyon...

Virgo Compatibility

Upang malaman ang pinakamaganda'ng kapareha kay Virgo ay kailangang sumang-ayon muna sa Virgo compatibility chart. Pagkatapos nito ay maipaliwanag na nito kung saang direkssyon mapupunta ang pag-ibig...
error: Content is protected !!