Friday, January 21, 2022

Videos: Gayuma, Pampasuwerte

Gawin mo ito sa tubig baso at asukal at ora orada siyang tatawag konkontak...

Gawin mo ang ritwal na ito gamit ang baso tubig at asukal at tinitiyak ko sayo. Kapag nagawa mo ito ng tama. Oras mismo siyang tatawag sayo

Matinding gayuma, swerte at pera

Ang spell na ito ay matinding spell na talaga namang hindi mo nanaising palampasin. https://youtu.be/Tqdz2nznv_Q

Spell upang sila ay paghiwalayin

https://youtu.be/Igwcs2KT9l0
error: Content is protected !!