Thursday, February 2, 2023

Tips

Kung may ipon ka, hindi ka kawawa sa panahon ng krisis at pangangailangan

KAPAG MAY ISINUKSOK, MAY MADUDUKOT. Iyan ang aral na itinuturo ng pabula ni Langgam at ni Tipaklong. Si Langgam, noong maganda ang panahon ay...

Tips para makaipon

Bawat Pinoy, ay nais na yumaman. Kaya nga lang, hindi nila alam kung paano magkakaroon ng katuparan ang simpleng pangarap nilang ito dahil sa kadahilanang sa kabila...

Nakakatulong ba talaga sa’yo ang Pangungutang?

Kung makakahiram ka agad ng pera at makukuha o mababayaran mo ang mga utang mo, talaga ngang matutulungan ka ng pangungutang. Ang tanong lang, hanggang kailan? Sa...

Mga Paraan para Gumanda ang Buhay

Mag-jogging sa umaga  - Kung nais mong magkaroon ng mahabang buhay, kailanga ay pangalagaan mong mabuti ang iyong sarili kaya’t kapag gising mo sa umaga, mag-jogging...

Mga katangian ng mabuting empleyado

Una, masipag at responsable. Ginagawa at tinatapos niya ang trabaho na nakatoka sa kanya. Kung kinakailangan, hindi siya aalis o uuwi hangga’t hindi niya natatapos ang kanyang...

PAANO MAGKAPAG IPON

Marami sa atin ang nahihirapan mag ipon ngunit kinakailanganan, maaring magiipon lang sa una ngunit nauuuwi rin ito sa gastos. O kaya naman ay hindi talaga nakakapag...

Tips Kung Paano Mahahanap Ang Suwerte

Kung sa tingin mo ay sobra na ang kamalasan na iyong dinaranas sa buhay, panahon na upang alamin mo kung paano mahahanap ang suwerteng laan sa’yo. Yung tipong malas...

Tips para di magkautang

Alam mo ba ang paraan para di mo kailanganin ang mga taong nagpapautang? Naririto ang ilang Tips para di magkautang. Kaya, huwag mong isnabin ang artikulo na ito. Sa...

Tips para makamit mo ang Tagumpay

Ang Tips para makamit mo ang Tagumpay ay naririto na. Una, abutin ang pangarap. Maging masigasig ka na abutin ang iyong pangarap. Determinasyon at konsentrasyon ang kailangan...

Tips para malaman kung mukhang pera ang isang tao

Marami ang magaling magpanggap, kaya, kailangan ay matuto ka na. Kung hindi, iisahan ka lang niya palagi. Siguro naman ay hindi mo gusto iyon, hindi ba? Kaya,...
error: Content is protected !!