Saturday, May 8, 2021

Sinauna at Makabagong Misteryo

ANG MISTERYO NG UMIINIT NA BUNGO NG DEMONYO

Isang kagilas-gilalas na bungo ng tao na may sungay ang natuklasan noon sa Mexico sa isinagawang paghuhukay ng mga arkeyologo. Paniniwalan nila na ang nadiskubreng bungo ay...

ADOLF HITLER, MULA SA LAHI NI JUDAS ISCARIOTE?

Ang misteryosong pagkatao ni Adolf Hitler ay hindi lingid sa mga Asyano--- na kung ano ang kanyang pinagmulan at kung sino ang kanyang ama o ninuno pa...

ANG TATLONG MAHIWAGANG KAPANGYARIHANG TAGLAY NG BAWAT ISA SA ATIN

Bawat isa ay may natatanging kakayahan, katangian, at kapangyarihan.         Tayo ay may tatlong espesyal na kapangyarihang nasa loob lamang natin. Ngunit, kadalasan ay...

ANG PROPESIYA NI PROPETA DANIEL KAY HENRY FORD

Tunay na ang taong 1896 ng ika-19 na siglo ay siyang pasimula ng inobasyon at kaunlarang pang-imbensiyon na siyang sinasang-ayunan ng siyensiya. Ang panahong ito ay tinawag...

MGA BAKAS NA MAGPAPATUNAY NA MAY NAUNANG ADVANCED CIVILIZATION SA PLANET EARTH

Tinatayang ang planet Earth ay may tanda nang 4.543 billion years.         May mga siyentipiko na nagmungkahi ng teorya na may nauna nang modernong...

ANG HIWAGA SA PALABAS NA ‘THE TWILIGHT ZONE’

Marami ang nahihiwagaan sa mga misteryosong pagkamatay ng ilang tao sa palabas na ‘The Twilight Zone’. Palaisipan sa mga kinauukulan ang ilang kaso ng pagkamatay ng ilang...

ANG APAT NA KALALAKIHANG NAKAKITA NG DUGONG BUMUBULWAK SA PADER

Bago pa man gulantangin ng insidenteng dumadaloy o bumubulwak ang dugo sa isang pader sa Jacksonville, Florida noong dekada 70, may una nang naiulat na mga kakatwang...

ANG MISTERYO SA BLOODLINE NI MARIA MADALENA

Si Maria Magdalena ay isa sa pinakakilalang karakter sa Bagong Tipan ng Biblia. Masasabing isa pinakamalapit na indibidwal sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay isa sa tapat...

ANG ‘FLORIDA’S SKYFALL’

May isang kakatwang phenomenon noon na nangyari sa tinaguriang “The Sunshine State” na hindi malilimutan ng mga taga-Miami sa Florida. Ito ay ang “Florida’s Skyfall”, kung saan...

ANG MISTERYO SA PLANETANG NAGING TAHANAN NI SATANAS NA SINIRA NG DIYOS

Ating tatalakayin sa artikulong ito kung bakit umano may natuklasan noon ang NASA na mga gibang gusali, mga pyramids, at wasak na lungsod sa rehiyon ng Cydonia...
error: Content is protected !!