Sunday, June 13, 2021

Religion

SILANG MGA SALARIN SA PAGPAPAPAKO KAY PANGINOONG JESUCRISTO SA KRUS

Ating matamang suriin at alamin kung sino-sino talaga ang may pakana at pasimuno sa pagpapako sa krus sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaalam ng iba, mga Hudyo...

ANO ANG ITINUTURO NG BIBLIA SA PAGTATAMO NG MAHABANG BUHAY?

Lahat ng tao ay naghahangad na magkaroon ng mahabang buhay at lakas. Ayon nga sa lumabas na resulta ng isang survey, 35 taon na ang nakalilipas, 88...

ANG KAHALAGAHAN NG EDUKASYON O NG PAGTATAMO NG KARUNUNGAN

Ang edukasyon ay isang salik ng pagtuklas ng karunungan. Kailangan ito upang magkaroon ng etikita at kaalaman ang isang tao. Kaya nga, may yugto...

ANG HALAGA NG PAGPAPATAWAD

May isang tao ba nagkasala sa atin? Ilang beses na siyang nakagawa ng kasalanan sa iyo? Ilang beses mo rin ba siyang dapat patawarin?

Panalangin ng Pagtubos

Panginoong Hesus,  Sa sobrang tagal kitang inalis sa aking buhay. Alam kong makasalanan ako at hindi ko maililigtas ang aking sarili.

ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA MGA ANTING-ANTING O AGIMAT

Minsan, nakakapanood tayo ng mga bida sa mga pelikula na mayroong anting-anting. Halimbawa na lamang ni dating senador Ramon Revilla Sr. na kilala bilang action star ng...

ANG BATAS NG BIBLIA TUNGKOL SA PAGHIHIGANTI

Marahil tinatanong ng karamihan sa atin, tama lang bang maghiganti? Nararapat kayang gantihan din natin ng di mabuti ang isang taong nakagawa sa atin ng malaking kasalanan?

ANG KATAWANG TAGLAY SA MULING PAGKABUHAY O KATAWANG PANLANGIT!

May ilan nagtatanong kung ano nga ba ang taglay na katawan ng Panginoong Jesucristo noong Siya’y umakyat na sa langit? (Gawa 1: 6-10) Nag-iba na ba ang...

GAGANDA BA ANG MGA PANGIT BALANG ARAW?

Marahil nagtatanong ang ilan sa atin, itong mukha ba natin o hitsura ngayon na regalo ng Panginoong Diyos e babaguhin pagdating ng araw? Iyong mga di naman...

ANG PARAISO SA HINAHARAP

Binabanggit sa tala ng Catholicism ang ganito: “Espesipikong binabanggit ng pananampalatayang katoliko ang Apat na Huling Bagay: Kamatayan, Paghuhukom, Impiyerno, at Langit”: (in-edit ni George Brantil).
error: Content is protected !!