Friday, January 21, 2022

Panalangin

I print at dasalin mo ito araw-araw. Ito ay mabisang dasal para mabilis...

Magtiwala ka at humiling ng taimtim tiyak na ito ay mangyayari. Narito ang dasal. Ang bugtong at buhay na Diyos ng...

Magandang umaga, Panginoon!

Magandang umaga, Panginoon! Ngayon ay isang panibagong araw, isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang kahapon ay lumipas at kasama nito ang anumang pagsisisi, pagkakamali, o kabiguan...

Gabayan Mo Ako Panginoon

Gabayan mo ako panginoon, ikaw ang puso ko ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking pag-asa. Turuan mo ako Panginoon, at...

Hawakan ang aking Kamay sa kahinaan

Hawakan ang aking Kamay sa kahinaan Panginoong Diyos, ikaw ang aking lakas.  Hawakan ang aking kamay sa aking kahinaan at turuan...

Dasal para sa financial na pangangailanan

O Beloved God, Salutations and Greetings! I approach you as your child and your own creation. With a pure heart I...

Salamat Panginoon – 2

Panginoon, Tulungan mo akong magkaroon ng kamalayan sa mga pangangailangan sa mga tao sa paligid ko. Tulungan akong piliin na makinig...

Salamat Panginoon

Ama,  Pinupuri ka namin sa iyong  espisyal na  makapangyarihan paraan ng paggabay sa amin bilang iyong mga nilalang na nilikha. Salamat...

PANALANGIN PARA SA LAKAS

Panginoon, Salamat sa mga makapangyarihang salita na iyong isinulta. Lubos akong nagpapasalamat sa gabay mo. At nakita namin kung sino kami. pinagpala kami ng kakayahang tumawag sa iyo...
error: Content is protected !!