Saturday, September 25, 2021

Panalangin

Dasal para sa financial na pangangailanan

O Beloved God, Salutations and Greetings! I approach you as your child and your own creation. With a pure heart I...

Salamat Panginoon – 2

Panginoon, Tulungan mo akong magkaroon ng kamalayan sa mga pangangailangan sa mga tao sa paligid ko. Tulungan akong piliin na makinig...

Salamat Panginoon

Ama,  Pinupuri ka namin sa iyong  espisyal na  makapangyarihan paraan ng paggabay sa amin bilang iyong mga nilalang na nilikha. Salamat...

PANALANGIN PARA SA LAKAS

Panginoon, Salamat sa mga makapangyarihang salita na iyong isinulta. Lubos akong nagpapasalamat sa gabay mo. At nakita namin kung sino kami. pinagpala kami ng kakayahang tumawag sa iyo...

Panalangin para sa Tulong sa Pinansyal

Ama sa Langit,Andito ako sa harap mo ngayon upang hilinginisang pagpapala sa pananalapi upang mapagbuti ang aking buhay.Pinapatibay ako ng aking pananampalataya,at alam kong akoy iyong pagbibigyan...

Panalangin Para Makontrol ang Sarili

Panalangin Para Makontrol ang Sarili Ama, ngayon humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga negatibong at nakakapinsalang mga salita na sinabi ko tungkol...

Panalangin Para sa Lakas

Ama sa Langit, nakatayo ako sa inyong harapan  upang hilingin na bigyan ninyo ako ng lakas. Gusto kong bigyan ninyo ako ng lakas sa...

Panalangin sa pakikipag Kapwa Tao.

Panginoon, Salamat po sa aking pamilya at mga kaibigan. Tulungan ninyo akong maging pagpapala sa kanila. Mangyaring akayin...

Panalangin ng pagbibigay-inspirasyon sa iba

Panginoon, hinihiling ko sa inyo na bigyang-inspirasyon ako na hikayatin ang iba sa sinasabi at ginagawa ko ngayon. Diyos at Ama ng lahat...

Mahal na Panginoon

Hinding hindi kami mahihiyang purihin ang iyong pangalan. Madali maging magalak kung ang buhay ay maayos, ngunit mabilis kaming tumalikod at nagngangalit kapag...
error: Content is protected !!