Thursday, October 22, 2020

Online Horoscope

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 23, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 23, 2020, Biyernes  – Lilitaw ang iyong napakalakas na gayuma. Ang sinumang matitigan mo ay parang mahihipnotismo na kung ano ang iyong sabihin...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 22, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 23, 2020, Huwebes  – Sa panahong ito ng pandemiya ang iba ay walang kapera-pera at laging kinakapos sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit ang...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 21, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 21, 2020, Miyerkoles  – Magkakasunod-sunod ang pagdapo ng suwerte sa iyong katawan. Ingatan mo at pahalagahan ang mga biyayang ito. Dahil kung paano...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 20, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 20, 2020, Martes  – Ngayong panahon ng taglamig, mag-iibayo ang iyong libog at sigla. Palatandaang mag-iibayo rin ang pagdating ng iyong suwerte at...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 19, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 19, 2020, Lunes - Bago mo isuot ang alahas na natanggap mo ngayong araw na ito ng iyong kaarawan, hawak-hawakan mo muna ito...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 18, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 19, 2020, Lunes - Bago mo isuot ang alahas na natanggap mo ngayong araw na ito ng iyong kaarawan, hawak-hawakan mo muna ito...

Chinese Horoscope, Oktubre 17, 2020

DAGA (RAT) Hindi mo dapat ikalungkot ang pag-alis ng isang kaibigan na pupunta sa malayo. Ang kanyang paglayo ay para sa ikabubuti ng kanyang...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 17, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 17, 2020, Sabado  – Magaganda ang mga bulaklak sa parke at makukulay. Sa araw na ito kailangan mong makita at madama ang ganda...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 16, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 16, 2020, Biyernes  – Dapat panatag ang kalooban mo sa ngayon. Dahil may nag-aabang na napakalaking suwerte sa iyo na darapo sa katawan mo...

Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Oktubre 15, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 15, 2020, Huwebes  – Sa pagbubukas pa lamang ng bukang liwayway habang nalalaglag ang hamog, ngumingiti ang mga bulaklak. Sa araw na ito ganon...
error: Content is protected !!