Tuesday, December 1, 2020

Monthly Horoscope

Aquarius Monthly Horoscope (Nobyembre, 2020)

Suwerte Ang lahat ng tao ay may kanya-kanya'ng paraan sa pagtanggap sa lahat ng bagay. Huwag ka'ng tumulad sa buo'ng mundo at magtiwala lang...

Pisces Monthly Horoscope (Nobyembre, 2020)

Suwerte Ang katawan mo ay nagdurusa sa isa'ng klase ng sakitno kulang lang sa tulog. Kailangan mo'ng maging magpasigla ulit dahil hindi magtatagal ay...

Capricorn Monthly Horoscope (Nobyembre, 2020)

Suwerte Kung ano ang iniisip mo ay ganoon din ang mangyayari sa sarili mo. Kung ang iniisip mo ay puro negatibo at kung gaano...

Cancer Monthly Horoscope (Nobyembre, 2020)

Suwerte Kung mayroon ka'ng gusto'ng gawin sa buhay, ano kaya ito? Tingnan mo ang saloobin ng puso mo at hanapin ang sagot,  at kapag...

Aquarius Monthly Horoscope (Okt. 2020 )

Pera Una sa lahat, ay siguraduhin mo'ng mayroon ka'ng sapat na halaga ng pera para sa darating na paggagastahan. At sa buwan na ito...

Pisces Monthly Horoscope (Okt. 2020 )

Pera Sa buwan na ito, ay dapat mo'ng bantayan ang karaniwa'ng paggasta ng pera. Sa simula pa lang ng buwan na ito, ay huwag...

Capricorn Monthly Horoscope ( Okt. 2020 )

Pera Sa buwan na ito ay magkakaroon ka ng oportunidad upang manalo ng kaunting halaga ng pera. Kahit ang halaga na ito ay hindi...

Sagittarius Monthly Horoscope, Oktubre 2020

Pera Dapat sundin mo ang pag-ikot ng badyet mo at mag-isip ka muna ng matagal bago ka gumasta. Bigyan ng partikular na pansin ang...

Scorpio Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

Pera Kahit ano pa ang magiging sitwasyon mo tungkol sa pananalapi ay huwag ka'ng makuntento sa kasalukuya'ng pinagkikitaan mo. Subuka'ng maghanap ng iba'ng paraan...

Libra Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

Pera Ang panahon na ito ay pabor tungkol sa pananalapi at pamumuhunan ng isa'ng negosyo. Kung magagawa mo'ng mag-ipon ng pera ay mas mabuti,...
error: Content is protected !!