Tuesday, December 1, 2020

Monthly Horoscope

Leo Love Horoscope, Hunyo 2020

Gusto mo'ng magsaya sa buong buwan na ito Leo! Gusto mo'ng tumalon sa kung saan at magiging mas malikhain, at sa pagbabago ng anyo sa harap NV...

Virgo Love Horoscope, Hunyo 2020

Sa buwan na ito, Virgo, ang planetang Mercury na tagapangasiwa sa iyo ay binago nito ang mga sign mula sa maingay na Gemini patungo kay maramdaming Cancer....

Libra Love Horoscope, Hunyo 2020

Ang planeta'ng Mercury ang planeta ng pakikipagtalumpati ay pupunta sa propesyonal na panig mo, Libra. Halos lahat ng pagpokus mo ay nasa trabaho na. Sa pakikipag-negosasyon, pakikipag-ugnayan,...

Scorpio Love Horoscope, Hunyo 2020

Ang pag-iisip mo ay pinapalawak ng mga posibilidad sa buwan na ito Scorpio, sa personal man o relasyon. Parang isa'ng Tao na nagbukas ng pinto sa hinaharap...

Sagittarius Love Horoscope, Hunyo 2020

Mayroon ka'ng masaya'ng relasyon ngayon Sagittarius at hindi ito basta-basta magbabago aged! Gayon pa man, ang mga bagay ay may malalim na pagbabago katulad ng planeta'ng Mercury,...

Capricorn Love Horoscope, Hunyo 2020

Ang planeta'ng Mercury, ang planeta ng pananampalataya, ay mapupunta sa iaa'ng panig sa relasyon mo'ng matagal mo ng inaalagaan, ang Capricorn ay hindi mananatili ng matagal sa...

Aquarius Love Horoscope, Hunyo 2020

Ang isipan mo ay mapupunta sa maliliit na pang-araw-araw na bagay Aquarius. Kasama na dito ang maliliit na gawain na mayroon kayo ng kapareha mo, at ang...

Pisces Love Horoscope, Hunyo 2020

Pakiramdam mo ay masigla ka ngayon sa pagsisimula ng isa'ng pag-uusap Pisces, mal and I na pag-uusap, isa'ng nakakatuwa'ng pag-uusap at magkakaroon ng bago'ng para, at lahat...

Cancer Monthly Horoscope Hunyo 2020

Pera Sa buwan na ito ay dapat mo'ng bantayan ang paggasta ng pera kaysa nakagawian. Sa pagsisimula sa buwan na ito ay huwag hayaan...

Pisces Monthly Horoscope Hunyo 2020

Pera Una sa lahat, siguraduhin mo na marami ka'ng pera na maaari mo'ng gamitin sa paparating na paggasta ng pera. Samantalang sa buwan na...
error: Content is protected !!