Monday, November 23, 2020

Monthly Horoscope

Libra Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Kailangan mo'ng maging partikular na maingat kung tungkol sa pera ang pag-uusapan,  upang masigurado na ang kinikita mo ay palagi'ng lamang kaysa gagastusin...

Taurus Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Ang misyon mo sa buwan na ito ay nababatay sa paghahanap ng paraan upang ma-balanse ang badget at madagdagan ang kinikita mo. Siguraduhin...

Cancer Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Isipin din ang pang-mahaba'ng panahon tungkol sa paggamit sa pera hindi lang ang pang-araw-araw  na paggasta. Malulutas mo ang problema sa panig na...

Pisces Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Kahit ano pa ang magiging sitwasyon mo tungkol sa pananalapi,  ay huwag ka'ng makuntento sa iyo'ng kasalukuya'ng pinagkakakitaan. Subukan mo'ng maghanap ng iba'ng...

Aquarius Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Ang panahon na ito ay pabor tungkol sa pananalapi at pamumuhunan sa loob nv mahaba'ng panahon. Kung magagawa mo'ng mag-ipon ng pera,  darating...

Gemini Monhly Horoscope, Agosto 2020

Pera Sundan ang ebolusyon ng badget mo sa buwan na ito at mag-isip ng matagal at mabuti bago gumasta ng pera. Magbigay ng partikular...

Taurus Monthly Love Horoscope, Agosto 2020

Ang lakas mo sa buwan na ito ay magbabago na para ba'ng nasa malawak na kalangitan,  kung saan guato mo'ng manatili ng matagal,  Taurus. Ito ay maaari'ng...

Capricorn Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Ang pananalapi mo sa buwan na ito ay mabuti ang resulta dahil wala'ng nauugnay na malaki'ng problema na inaasahan. Magkakaroon ka ng pagkakataon...

Virgo Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera Ang buwan na ito ay makapagbibigay sa iyo ng mga bago'ng pagkakataon na manalo ng pera. Ang mga suwerte'ng hindi inaasahan ay maaasahan...

Aries Monthly Love Horoscope, Agosto 2020

Ang buwan na ito ay nag-aalok ng bago'ng oportunidad,  Aries. Ang pinto ay nakabukas pagdating sa inyo'ng personal na buhay lalo'ng-lalo na pagdating sa bahay at sa...
error: Content is protected !!