Tuesday, December 1, 2020

Kapangyarihan

feng shui on philippineone.com

Kapangyarihan: Basic Feng Shui

Ang feng shui ay tinatawag na "art of placement" o sining sa pag-aayos ng mga bagay upang ma-attract ang tamang enerhiya ng uniberso na makapaghahatid ng magandang kapalaran. Ito...

Kapangyarihan: Chinese Style Love Den

Sa feng shui, pinakamahalagang bahagi ng isang bahay ang silid-tulugan. Ang kaayusan ng iyong silid ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahang mag-handle ng isang intimate relationship. Kung ang pagsasama ninyo ng...
philippineone.com

Kapangyarihan : Iba’t ibang uri ng orbs

Ang "orbs" ay mga bilog na liwanag na lumilipad sa ere. Sila ay karaniwang nakikita sa mga kuhang larawan o video. Ang mga "orbs" ay sinasabing mga "espiritu" mula...
Kapangyarihan on Philippineone.com

Kapangyarihan : Ang kaugnayan ng Western Astrology sa Chinese Zodiac

Isang pananaliksik ang nagsabi na ang scientific ang pinagmulan ng Chinese Zodiac at bawat zodiac animal ay hiniram lamang sa Western Astrology. Nababalot sa mga buddhist symbolisms at mythology ang...

Kapangyarihan: Mga klase ng super powers o psychic power

Bawat isa sa atin ay may angking talento at kakayahan. Ngunit, hindi lahat ay nagtataglay ng super natural power o kapangyarihang higit pa sa normal na abilidad ng isang...
error: Content is protected !!