Monday, March 20, 2023

Kapangyarihan

ANG KAPANGYARIHAN NG BLACK TOURMALINE

        Ang black tourmaline ay isang uri ng gemstone. Ang pangalan nito ay mula sa Sri Lankan regional term na “turmali” o yellow Zircon.

Upang maging masagana ang buwan ng abril

Maraming pamamaraan ang maari nating gawin upang tayo ay suwertihin, isa na ang aking ibabahagi ngayon. Ngunit tiyakin lamang na buo ang tiwala mo dito.

Gawin mo ito upang di siya mapakali kung di ka nakakausap

https://www.youtube.com/watch?v=7s5ZYfOekt8

BAKIT KAILANGANG MAGKAROON KA NG SNAKE PLANT SA BAHAY NINYO

Noong araw, hindi pinapansin ang snake plant o espada kung tawagin. Noong bata nga ako, binubunot lang ito dahil itinuturing itong damo na walang pakinabang.

Spell upang bumalik siya sayo gamit ang unang ihi mo sa araw

https://www.youtube.com/watch?v=mOtBymQag0U

Mga Paraan Para Maiwasan ang Masaniban

Sa lahat ng pinakakinatatakutan ko ay mga pelikula tungkol sa exorcism.Ano pa kaya kung makakita ako ng sinasaniban sa tunay na buhay? There are times pa na...

Narito ang spell upang magiging aligaga siyang makita at makasama ka

pell upang lagi niyang naisin na makasama ka lahat ng oras. https://www.youtube.com/watch?v=lYAyWgndLY0

MGA PALATANDAAN NA GINAGABAYAN KA NG IYONG SPIRIT GUIDE

Ang mga spirit guide, o Guardian Angel sa konsepto ng mga Kristiyano, ay kadalasang nakikipag-ugnayan sa atin upang magbigay babala at mensahe sa iba’t ibang paraan tulad...
error: Content is protected !!