Monday, March 1, 2021

Chinese Horoscope

CHINESE ZODIAC LOVE COMPATIBILITY

Ang Chinese Zodiac ay nakabase sa 12-year lunar calendar. Bawat taon ay sinasagisag ng isang partikular na hayop. Ang taong ipinanganak sa partikular na animal year ay pinaniniwalaang nagtataglay ng...

Chinese Horoscope; Abril 1

DAGA (RAT) May mga bagay kang lilinawin sa isang tao. Kung hindi mo ito malilinaw sa kanya at hindi niya maiintindihan ay posibleng lumala ang inyong hindi...

Love Horoscope; Agosto 7

ARIES Isa sa mga bago mong kaibigan ang makakatuklas ng lihim mong pagtingin sa isang tao. Hindi mo man aminin ay alam mo na...

Chinese Horoscope; Abril 2

DAGA (RAT) May kaibigan kang kokontak sa’yo para humingi ng tulong. Makakaramdam ka ng labis na kalungkutan dahil sa panahon na ito ay wala kang maibibigay na...

Chinese Horoscope, Enero 4, 2020

DAGA (RAT) Ipagpapasa-Diyos mo ang iyong mga problema dahil pakiramdam mo ay wala ka nang mahihingan pa ng tulong. Sa araw na ito ay...

Chinese Horoscope Enero 15, 2021

DAGA (RAT) Isang malapit na kamag-anak ang makakausap mo nang masinsinan tungkol sa isang maselang bagay na may kinalaman sa inyong pamilya. Sikapin na...

Chinese Horoscope Enero 12, 2020

DAGA (RAT) Isang nakakairitang sitwasyon ang mapapasukan mo sa araw na ito. Hindi mo gugustuhin na mapasubo pero wala ka ng magagawa kundi mag-isip...

Chinese Horoscope Enero 2, 2020

DAGA (RAT) Kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon sa sitwasyon na kasusubuan mo ngayon. Pigilan mo ang iyong damdamin upang hindi ka mabilis na...

Chinese Horoscope Enero 7, 2020

DAGA (RAT) Wala kang ibang maaasahan ngayon kundi ang iyong sarili. Sa araw na ito ay magsisimula ka nang tumayo sa sarili mong mga...

Chinese Horoscope Enero 10, 2020

DAGA (RAT) May hatid na suwerte ang umaga para sa’yo. Pagagandahin nito ang mood mo at mananatili ito hanggang sa pagsapit ng gabi. Huwag...
error: Content is protected !!