Tuesday, December 1, 2020

Chinese Horoscope

CHINESE ZODIAC LOVE COMPATIBILITY

Ang Chinese Zodiac ay nakabase sa 12-year lunar calendar. Bawat taon ay sinasagisag ng isang partikular na hayop. Ang taong ipinanganak sa partikular na animal year ay pinaniniwalaang nagtataglay ng...

Chinese Horoscope, Nobyembre 15, 2020

DAGA (RAT) Ito ay isang mainam na araw upang gumawa ng mga pangmatagalang plano parehong personal at propesyonal. Kahit na mas kaunti ang iyong...

Chinese Horoscope, Nobyembre 6, 2020

DAGA (RAT) Ito ay maaaring romantikong araw. Ang iyong imahinasyon  ay malakas ngayon at mala fairy tales. Maaari ka ding magbahagi ng may may...

Chinese Horoscope, Nobyembre 17, 2020

DAGA (RAT) Sanay kang mag-isa kaya naman kahit nag-iisa ka ngayon ay walang mababago sa iyong daily routine. Hindi rin ikaw ang tipo ng...

Chinese Horoscope; Abril 1

DAGA (RAT) May mga bagay kang lilinawin sa isang tao. Kung hindi mo ito malilinaw sa kanya at hindi niya maiintindihan ay posibleng lumala ang inyong hindi...

Love Horoscope; Agosto 7

ARIES Isa sa mga bago mong kaibigan ang makakatuklas ng lihim mong pagtingin sa isang tao. Hindi mo man aminin ay alam mo na...

Chinese Horoscope, Nobyembre 4, 2020

DAGA (RAT) Ngayon ang kapakanan ng iba ang mauuna. Maaari itong maging nakababahala kung hindi mo nais na maging limitado sa anumang paraan. Hindi...

Chinese Horoscope, Nobyembre 7, 2020

DAGA (RAT) Kilala ka bilang isang taong may lakas ng at katatagan.  Kailangan mong sabihin sa kaniya ang katotohanan. Kapag ikaw kasi ay naging...

Chinese Horoscope; Abril 2

DAGA (RAT) May kaibigan kang kokontak sa’yo para humingi ng tulong. Makakaramdam ka ng labis na kalungkutan dahil sa panahon na ito ay wala kang maibibigay na...

Chinese Horoscope Nobyembre 10, 2020

DAGA (RAT) Maaari kang magsulong sa pag-uusap tungkol sa mga alalahanin sa sambahayan ngayon. Maaaring kailanganin ang kaunting labis na pagsisikap patindi makaungo sa...
error: Content is protected !!