Capricorn Monthly Horoscope

July 2020-Ang pakikipag-relasyon ay mayroong malakas na kaalaman para sa iyo sa nakaraang mga taon, Capricorn, dahil ikaw ay mabilis lang matuto kung paano tumayo para sa sarili mo. Subalit kailangan mo’ng magtrabaho’ng mabuti bilang isa’ng team kasama ang isa’ng tao na totoo’ng may respeto at nagpapahalaga sa iyo. Ang kalakaran na ito ay magpapatuloy sa buo’ng buwan ng July, dahil sa marami’ng kadahilanan, kadalasan ay dahil sa eclipsena nagdadala ng destiny sa iyo’ng pintuan. Sa buhay, ay mayroon tayo’ng kalayaan, subalit may mga malalakas na puwersa na nakakatulong sa atin na malaman kung sino talaga tayo at tuturuan tayo kung paano dadalhin ang ating mga sarili na hindi natin kontrolado.

Sa iba’ng sandali kapag nararamdaman mo’ng para’ng gusto mo’ng magpahinga at magratago muna, dahil ang iba’ng sekreto at mga kinakatakutan mo ay maaari’ng malaman ng iba’ng tao, o hindi naman ay kailangan mo’ng harapin ang tungkol sa mga bagay na kinakalimutan mo nalang, hindi ito ang gusto mo. Kadalasan ay tungkol ito sa mga ilusyon at mga pag-aalinlangan at sinasarili mo Lang dahil sa pagsubok mo na hindi masasaktan ang ego mo lalo pa sa mga atake mula sa iba’ng tao. Ito anv tama’ng panahon upang makalimot, at isuko Ang pag-ibig sa universe. Kapag mas nagtitiwala ka na ang mga cosmos ay nasa likuran mo lang, ay matututo ka’ng tanggapin ang iba pa’ng magaganda’ng katangian na hindi mo pa nalalaman.

At sa uulitin, ang universe ay nagsasabi na dapat ka’ng magbukas ng isa’ng usapin tungkol sa mga pangangailangan at sa mga gusto mo para sa pakikipag-relasyon. Para naman sa mga single Capricorn na mayroon ng minamahal noon, at Mahal pa rin niya hanggang ngayon, ito na ang tama’ng panahon upang makipag-ugnay ulit sa tao’ng minamahal mo.

Standout days: 7, 15, 26

Challenging days: 11, 25, 26

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here