Capricorn Monthly Horoscope ( Okt. 2020 )

152

Pera

Sa buwan na ito ay magkakaroon ka ng oportunidad upang manalo ng kaunting halaga ng pera. Kahit ang halaga na ito ay hindi gaano kalaki, ay makakatulong na ito para sa mga panggastos mo. Kaya, hindi mo ito dapat balewalain. Katunayan dito, ang iilan sa halaga na ito ay maaari’ng makatulong sa iyo upang manalo ng mas malaki’ng halaga ng pera. Hayaan mo nalang ang intuwisyon mo ang magsalita at mag-isip muna ng mabuti bago ka gumawa ng napakalaki’ng desisyon.

Kalusugan

Ang kalusugan mo ay hindi magiging problema sa buwan na ito dahil ang moral mo ay mabuti naman at ikaw ang klase ng tao na lumalaban sa mga sakit. Gayon pa man, ay bantayan mo pa rin ang sarili at ang iyo’ng immune system. Kahit gaano kakaunti’ng indikasyon ng fatigue ay kumilos ka kaagad sa pamamagitan ng pagpahinga at pag-inom ng dietary supplements katulad ng vitamin C. ©PhilippineOne.com  2020

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ay umasa ka ng pagbabago tungkol sa propesyonal na sitwasyon mo sa loob ng mahaba’ng panahon. Huwag ka’ng umasa ng madalia’ng resulta dahil aabot pa ito ng ila’ng buwan. Gayon paan, ay makakita ka ng kaunti’ng pagbabago sa buwan na ito kung ibibigay mo ang puso’t kaluluwa mo sa mga ginagawa mo at kung mayroon ka lang tiwala sa iyo’ng sarili. Mga positibo’ng resulta ang maaasahan mo sa panig na ito kung mayroon ka lang tiwala sa iyo’ng sarili. Mga positibo’ng resulta ang maaasahan mo kung ibibigay mo ang lahat para sa proyekto’ng mahalaga sa iyo ng hindi lumilingon pabalik. Ang intuwisyon mo ay magagamit sa panahon na ito at pakikinabangan para sa hinaharap.

Payo’ng Astrolohiya

Paminsan-minsan Tayo ay napapayuhan na huwag magkaroon ng obsesyon, ngunit ayon pa sa mga bituin ay dapat magkaroon ka sa buwan na ito, ito ay ang obsesyon ng tagumpay. Sa panahon na ito ay magkakaroon ka ng mga ideya na maaari’ng makapag-takip sa iyo mula sa mga insekyuridad sa marami’ng panig lalo’ng-lalo na sà pera at sa pag-ibig ang pag-uusapan. Kung sigurado ka sa mga ginagawa mo at determinado’ng ipagpatuloy ang mga layunin mo, ay dapat gumawa ka ng pondasyon para sa buhay na nababagay para sa iyo. Kapag ikaw ay nagsisimula na, ay huwag ka ng bumalik pababa. Magpatuloy ka lang.

Pag-ibig

Ang simple’ng pagmamahal para sa isa’ng tao ay hindi sapat, dahil hindi magtatagal ay maiisip mo na kapag mayroo’ng pag-ibig ay mas malaki’ng responsibilidad ang kakaharapin mo. Hindi mo alam kung paano pang-hawakan ang mga reaponsibilidad para sa relasyon mo, subalit kung magtitiis ka lang ng kaunti at bigyan ng panahon ang sarili dahil matututo ka rin.

Compatible Signs: Aries at Libra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here