Capricorn Compatibility

Kapag nagmamahal ang isa’ng Capricorn ay susubukan nito’ng maghanap ng matatag at mapanatag na relasyon, na aayon sa zodiac elements ng earth. Kaya, ang Capricorn love compatibility ay palagi’ng gusto nito ang pamamalage at magkaroon ng sarili’ng pamilya kapag may maganda’ng pagkakataon para dito. Gayon pa man, kung titingnan ang lahat tungkol sa Capricorn compatibility ay hindi ito posible’ng mangyayari. Para dito, dapat suriin muna ang relasyon ng Capricorn kasama ang iba’ng sign. Ang nababagay na sign para Kay Capricorn ay Aries at Taurus at Libra.

Capricorn at Aries

Ang relasyon na mayroon ang Capricorn at Aries ay Hindi madali’ng relasyon. Kahit ang capricorn man o ang Aries, ay nagtataglay ng kahit na ano’ng likas na gawi sa pagiging mapalad at kaunti’ng kamusmusan nito. Ito ang pangunahing rason kung bakit ang kanila’ng relasyon ay para’ng nagiging isa’ng Laban upang masira ang relasyon nila sa pinakamabuti’ng paraan.

Capricorn at Taurus

Nasubukan mo na ba’ng isipin ang isa’ng relasyon na hindi talaga perpekto sa kahit na ano’ng aspeto, subalit may sapat na dahilan upang mapanatili ito habangbuhay? Isa na dito ang relasyon ng Capricorn at Taurus. Kung titingnan natin ang lahat ng bagay upang malaman kung bagay nga ba ang dalawa’ng sign na ito, ang Capricorn compatibility at ang Taurus ay Hindi mainam na magkapareha. Gayon pa man, ito ay lumagpas kaysa inaasahan mo.

Capricorn at Libra

Ang Capricorn ay Hindi basta-basta magkakagusto sa mga babae’ng madali lang ligawan o sa mga lalake’ng mahilig sa babae,at sa mga tao’ng masyado’ng pakawala sa sarili, pwede sila’ng magpapakita ng pagkainis para lang lumayo ang mga tao sa kanya. Gayon pa man, kung titingnan mo’ng mabuti, ay makikita mo na ang isa’ng Capricorn ay mayroong mababaw lang na pagkadisgusto sa mga tao’ng ganoon, ito ang dahilan kaya nagkakagusto sila sa mga tao’ng maawain sa kapwa. Ang Capricorn at Libra ay magiging interesado sa kanila’ng personalidad sa pagiging mabilis lang magbago ang isipan nila, galit man sila ngayon ngunit mayamaya lang ay mawawala na iyong galit nila, aaminin man nila o hindi ay magkakagusto sila sa isa’t-isa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here