CANDLE GAZING: ALAMIN ANG MENSAHE SA IYO NG UNIVERSE SA PAMAMAGITAN NG KANDILA (Part 1)

322

Maituturing ang kandila na isa sa pinakamahalagang kasangkapan pagdating sa mahika.

        Sa pamamagitan ng pagtitig sa apoy ng kandila, magkakaroon ka ng ideya sa mensaheng nais iparating sa iyo ng universe tungkol sa kasalukuyang sitwasyong kinapapalooban mo.

        Simple lang. Magsindi ng puting kandila. Tiyakin na stable ang iyong environment. Hindi mahangin o walang anumang factor na makakaistorbo sa apoy ng kandila.

        Titigan ang kandila at obserbahan ito.

1.   Kung ang kandila ay natutunaw ng palihis o hindi pantay, sinasabi na kailangan mong pagsikapan ang isang bagay upang ito ay iyong makamtan.

2.   Kung walang luha ang kandila, magalak sapagkat ikaw ay nasa tamang landasin.

3.   Kung mataas ng apoy ng kandila, ang lahat ay papabor sa iyong kagustuhan.

4.   Kung sumasayaw ang apoy, nangangahulugan ito na ikaw ay nagiging emosyonal at hindi makapag-isip ng wasto.

5.   Kung aandap-adap ang apoy, sinasabi na may espiritu sa iyong paligid.

6.   Kung mabagal maupos ang kandila, paalala ito na maghinay-hinay at pag-isipang mabuti ang mga desisyon na gagawin.

Abangan ang karugtong sa susunod na isyu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here