Cancer Monthly Love Horoscope, Agosto 2020

Ang new moon para sa sign mo,  ang dalawa’ng sunod-sunod na new moon ay mahalaga para sa iyo,  Cancer. Ito ay nagpapakita sa lahat ng klase ng panibago’ng simula subalit ang sistema na ito ay parati’ng hindi madali. Ito ang klase ng buwan kung saan kung saan kailangan mo’ng maghanap ng klase ng pagkakasunduanbsa pagitan niyo ng kapareha mo. Magkakaroon ka ng extra pressure,  tensyon,  o kahit ang hindi mapapanatag. Ang lahat ng ito ay nakadepende sa iyo kung paano mo ito pang-hawakan. Ikaw ba’y isa’ng maawain na tao? O ikaw ba’y nagiging defensive ngayon? Kapag ganoon nga,  ay dapat mo’ng subukan na unawain ang sarili’ng panig para sa lahat ng ito,  lalo’ng-lalo na sa ugali mo. Maaari ba na umasal ka sa paraan na para ba’ng hindi makikita ang lahat ng panig ng sitwasyon? O hindi naman kaya’y itinulak ka ng kapareha mobsa sitwasyon ng pagkaubos ng pasensiya mo? Ito ang buwan kung saan pakiramdam mo ay gusto mo ng mawala sa mundo’ng ito. Kung nag-iisa ka lang,  ay ito ang tama’ng panahon upang maglagay ng hangganan pagdating sa kung ano ang gusto mo tungkol sa pagmamahal para sa hinaharap.

Subalit amg buwan na ito ay nagbibigay din ng maganda’ng resulta tungkol sa pagmamahal at sa relasyon mo. Magkakaroon ka rin ng mga bago’ng kaibigan ngayon. At ang kahit na ano’ng isyu tungkol sa relasyon mo ay maaayos sa panahon na ito. Sapagkat ang buo’ng buwan na ito ay pabor para sa iyo. At sa panahon na ito ay mas mapapalapit ka pa sa kapareha mo at ang pagsasama niyo ay mas titibay pa. Gayon pa man,  ay makakaramdam ka ng pag-aalala pagdating sa susunod na hakbang para sa relasyon niyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here