Cancer Monthly Horoscope

July 2020-Ang araw ay gumagalaw sa pinaka-pribado’ng bahagi ng buhay mo sa buo’ng buwan na ito. Karamihan sa mga Cancers ay matutuwa sa panahon ng pahpahinga. At karamihan sa mga planeta sa buwan na ito ay gumagalaw paatras, karagdagan pa dito ay ang pag-kumbinsi sa iyo na ang panahon sa paghahabol sa mga plano at ambisyon mo ay hindi pa ngayon.

Ang pagpasok ng Venus sa buhay mo hanggang July 24, ay nanunukso ito sa iba’ng Cancer na makipag-ugnayan sa mga dati’ng kakilala o mga kaibigan. Kapag lihim mo lang ito’ng ginagawa ay masuwerte ka tungkol dito. Iwasan mo lang na matukso sa mga lihim na pakikipag-relasyon.

At saka, mag-ingat ka rin sa buwan na ito dahil ang planeta’ng Mercury ay papasok din sa zodiac sign mo. Ikaw ay nakakaranas ng ganito’ng sitwasyon noong 2019, at mararamdaman mo ang isipan at damdamin mo ay magdidilim. Ito ay magsisimula sa July 17.

Gayon pa man, kahit binabalaan ka ng mga planeta na kumalma muna, ang universe ay mayroo’ng nakatalaga’ng sorpresa na papunta sa iyo! Ang iba’ng Cancers ay makakapansin ng isa’ng pagkakataon para sa nakakatuwa’ng trabaho o hindi kaya’y magdesisyon na mag-iba ng landas para sa kanila’ng career. Samantalang, ang iba naman ay maghahanda para sa kanila’ng importante’ng proyekto para sa trabaho. Gayon pa man, ay mag-ingat ka sa panig na ito para sa kasalukuya’ng lalo’ng-lalo na sa pisikal na lakas sa panahon na ito. Pagtuonan ito ng pansin, kapag nakakaramdam ka ng kakaiba aa kalusugan mo ay kumilos ka kaagad at magpagamot.

Standout days: 7,9,25

Challenging days: 3,11,22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here