Cancer Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

242

Pera

Kailangan mo’ng maging maingat kung tungkol sa pera ang pag-uusapan upang masiguro na ang kinikita mo ay palagi’ng lalampas sa mga gagastusan mo, inaasahan mo man ito o hindi. lumapit ka sa mga tao’ng malalapit sa iyo at humingi ng maganda’ng payo. Iwasan ang mga tao’ng nagrereklamo tungkol sa pagkawala’ng pera subalit wala ka’ng gingawa upang baguhin ang sitwasyon nila. Sinasayang mo lang ang oras mo sa kanila.

Kalusugan

Ang kalusugan mo ay naka-depende sa kalagayan ng isipan mo. Kontrolin mo ang sarili at ang mga magiging reaksiyon mo, dahil ikaw ang klase ng tao na mabilis lang maiirita sa kapwa. Panatilihi’ng malamig ang ulo sa pagharap sa mga darating na pangyayari sa buhay mo upang maiwasan na magkaroon ng mas malaki’ng problema. Piliin ang landas na gusto mo’ng tahakin, kahit ano pa’ng problema ang darating sa buwan na ito ay tahakin mo pa rin ang landas na sa ringing mo ay tama. Sa banda’ng huli ay magpapasalamat ka pa dahil magkakaroon ng maganda’ng resulta ang iyo’ng kalusugan sa buwan na ito.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka naman sa buwan na ito, ay maaari mo lang palawakin ang mga proyekto mo sa pamamagitan ng pagharap ng marami’ng pagsubok. Pag-arala’ng mabuti ang mga bagay-bagay at huwag ka’ng bumitiw agad kung mayroon ma’ng darating na problema tungkol sa trabaho mo. Huwag mo’ng subukan na takbuhan ang mga problema mo, harapin mo ito dahil kung hindi ay babalik ang mga ito sa iyo. Makinig sa mga payo ng iba’ng tao dahil palagi ka’ng mayroo’ng matutunan na mga positibo’ng bagay para sa hinaharap. Salamat sa mga kaalaman na nakukuha mo mula sa karanasan ng iba’ng tao dahil maaayos mo ang mg problema mo ng mas mabilis. ©PhilippineOne.com  2020

Pag-ibig

Siguro, ang tao’ng nagugustuhan mo ay may gusto rin sa iyo. At siguro ay hinihintay ka lang nito’ng una’ng lumapit sa kanya. Ito ang mga posibilidad na magiging dahilan na mas magiging mas masaya pa ang buhay mo, kung magkakaroon ka lang ng lakas upang gumawa ng una’ng hakbang.

Compatible Signs: Taurus, Virgo, Scorpio, at Pisces

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here