Cancer Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera

Isipin din ang pang-mahaba’ng panahon tungkol sa paggamit sa pera hindi lang ang pang-araw-araw  na paggasta. Malulutas mo ang problema sa panig na ito sa pamamagitan ng paggawa ng plano na makakatulong sa iyo upang magiging mabuti ang lahat tungkol sa pera. Gumawa ng karaniwa’ng hakbang at sukdulan na mayroo’ng tama’ng tagal upang magkaroon ng tama’ng panahon sa pagdadala ng mga hakbang na ito. Hanapin ang sarili’ng halimbawa habang patuloy na sumusulong sa panig na ito. Kung nag-iisip at kumilos ka ng tama,  ang buhay ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapabuti ang sitwasyon mo tungkpl sa pera.

Kalusugan

Kung gusto mo’ng manatili’ng malusog,  uminom ka ng nutritional supplementa. Ito ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang pagbagsak ng antas ng iyo’ng pasychological na lakas at ito’y nakakasama sa paghawak ng mga gawain mo. Kung gagawin mo ito,  ay magkakaroon ka ng tama’ng lakas upang matagumpay mo’ng matapos ang mga ginagawa mo kahot bibilisan mo pa ang pagkilos mo.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito,  ang panahon na ito ay pabor sa mga proyekto at pagsisikap mo kahit saa’ng panig kung saan may tiwala ka sa sarili at disidido’ng kumilos agad. Ipagpatuloy ang mga hakbang sa pamamagitan ng pagpapatibay ng unang hakbang bago mobgagawin ang susunod na hakbang. Ang lahat ng ito ay nakadepende sa kalagayan ng iyo’ng isipan. Kung positibo ito,  ay makapagtrabaho ka ng mabilis patungo sa katuparan ng mga proyekto mo at maaalis mo ang mga balakid sa buhay mo ng mas mabilis. Tingnan mo ang sarili’ng kapakanan at humanda ka’ng harapin ang kahit na ano’ng sitwasyon.

Payo’ng Astrolohiya

Sa buwan na ito, ay piliin ang magpahinga sa kabundukan. Magpalakas ka ulit, at kapag ikaw ay handa ng lumabas sa publiko man o sa kagubatan. Hayaan ang sarili’ng pahahalagahan ang mga sandali sa pamamagitan ng matamang pagmamasid dito na hindi iniisip ang mga problema mo. Ang pagpapahinga mo’ng ito ay makakatulong upang makahanap ng solusyon sa problema mo na hindi mo lubos maisip dahil hindi mo kailangan ang magpahinga lang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here