Cancer Care Treatment in the Philippines

Mayroo’ng iba’t-iba’ng klase ng cancer,  ngunit ang karaniwa’ng sakit na cancer dito sa Pilipinas ay ang breast cancer,  lung cancer,  colorectal,  liver cancer,  leukemia at prostate. Mataas din ang bilang ng cervical cancer para sa mga babae,  ngunit ang breast cancer ang pinaka-karaniwan sa lahat. Marami sa ati’ng kababaihan dito sa Pilipinas ang nagkasakit ng breast cancer,  iyo’ng iba ay nakukuha nila sa pamilya nila at iyo’ng iba naman ay basta nalang nagkaroon nito. Kung ang mga mayayaman ay nagkaroon ng ganito’ng klase na sakit ay ganoon din ang mga mahihirap. Subalit, paano maipapagamot ng mga mahihirap ang kanila’ng nilalabana’ng sakit kung sa kanila’ng pagkain ay halos hindi nga sila makakabili at nagkaroon pa ng ganito’ng klase ng sakit? Kaya,  kahit malalaman pa nila na mayroon sila’ng breast cancer ay wala sila’ng magawa kundi ignorahin at tiisin ang sakit na nadarama hanggang sa makakaya nila. Ang breast cancer ay isa’ng nakakamatay na sakit kapag hindi ito naagapan agad,  katunayan dito ay halos ito ang dahilan sa kamatayan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas.

Marami ng mga screenings at prevention strategies o mga pamamaraan sa pagpigil upang huwag lumaganap ang cancer tissue sa katawan ng isa’ng cancer patient. Hindi lahat ng klase ng pagpapagamot para sa sakit na cancer ay libre,  kahit magpapa-opera ka sa mga pampubliko’ng ospital ay kailangan mo pa ri’ng maglabas ng malaki’ng halaga ng pera para sa pagpapagamot at sa mga gamot para sa pasiyente. Ngunit kahit makakaramdam na ng symptoms ang isa’ng tao’ng may cancer ay pilit nito’ng ignorahin ang sakit na nadarama dahil iniisip nito na magiging pabigat lang ito sa pamilya niya at iniisip niya kung saan kukuha ng pera ang mga ito para sa pagpapagamot sa kaniya.

Kaya,  karamihan sa mga pilipino’ng mayroo’ng sakit na cancer ay gumagamit ng alternatiba, partikular na ang mga herbal at dietary supplements sa panahon na makakaramdam na sila sa sakit na cancer. Dalawa’ng rason lang ang puwede’ng pagpipilian kung bakit karamihan sa mga cancer patients ay gumagamit ng alternatiba,  una ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa kalusugan,  at ang pangalawa ay malaki’ng gastusin para sa pagpapagamot. Mayroo’ng isa’ng breast cancer patient dito at ang alternatiba’ng pinili niya ay ang pagpapagamot sa isa’ng albularyo,  hindi man nawawala ang sakit niya na cancer ngunit siya ay nanatili’ng buhay hanggang ngayon sa edad na 55.

Sa mga mahihirap na bansa katulad ng Pilipinas ay nagbabayad ang mga tao para sa kanila’ng health care gamit ang sarili’ng per,  hindj katulad sa bansa’ng America at iba pa’ng bansa na covered lahat ng health insurance ng gobiyerno nila. Sumakatwid, ay mayroo’ng malaki’ng posibilidad na haharap sa malaki’ng gastusin ang isa’ng tao’ng ma-diagnosed ng cancer,  lalo’ng-lalo na sa mga mahihirap at wala’ng trabaho. Sa pag-aaral ng mga dalubhasa noong 2012,  ang cancer diagnosis ay makakaapekto sa pamumuhay ng mga pilipino. Ayon pa sa pag-aaral ng mga dalubhasa ay 40% sa mga pamilya’ng pilipino nakakaranas ng kahirapan at 25% naman ay iyong wala’ng-wala talaga.

May mga pasiyente ng cancer na nanghihiram nalang ng pera sa mga nagpapautang ng pera para lang mabayaran ang kanila’ng pagpapagamot. Iyong iba naman ay benebenta ang lahat ng kanila’ng ari-arian para lang magamot sila sa sakit na cancer,  kahit ang chance nila’ng mabuhay ay 50% lang. May mga pasiyente din ng cancer na nakapagsimula’ng magpagamot subalit hindi nila matapos ang session dahil nga sobra’ng mahal ang pagpapagamot sa sakit na cancer.

Nangyayari pa din ang mga ito kahit mayroon na tayo’ng National Health Insurance Program (NHIP) na hawak ng  Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) simula pa noong 1995. Ang PhilHealth ang nagbabayad sa halos lahat ng bills samga miyembro’ng nagbabayad nito. Subalit,  hindi kaya’ng bayaran ng PhilHealth ang lahat ng gastusin para sa pagpapagamot ng cancer.

Ginagawa ng gobiyerno ang lahat upang mapabuti at mapalawak ang pagpapagamot ng mga cancer patients. Pinapalawak nila ang pagpapagamot ng mga cancer patients,  pinapabuti din nila ang benepisiyo ng PhilHealth at pinapalawak ang kakayahan ng mga ospitals sa mga probinsiya sa buo’ng bansa.

Isa pa’ng importante’ng ordenansa ay ang National Integrated Cancer Control Act (NICCA) ay pumirma din. Ang ordenAnsa na ito ay pinapatatag ang Philippine Cancer Center at Regional Cancer Centers upang mapabuti ang pangangalaga ng mga cancer patients sa buo’ng bansa. Nakasaad din sa ordenansa na ito na gumawa ng cancer assistance fund upang matulungan sa pagbabayad sa pagpapagamot ang mga cancer patients, at palawakin ang benepisiyo ng PhilHealth para sa mga tao’ng mayroo’ng sakit na cancer,  sinasanay nila’ng mabuti ang mga oncology professionals, at susuportahan ang cancer awareness campaigns.

Ang mga tao’ng may sakit na cancer ngayon ay puwede ng makahingi ng tulong pinansiyal mula sa iba’t-iba’ng ahensiya ng gobiyerno. Kabilang na dito ang Philippine Charity Sweepatakes (PCSO),  Department of Social Welfare (DSWD), at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGC). Puwese ri’ng humingi ng tulong mula sa mga ahensiya’ng hindi hawak ng gobiyerno katulad ng,  Philippine Charity Society at Andres Soriano Foundation.

Gayon pa man,  ang sakit na cancer ay hindi basta-basta lang na sakit,  dahil  nahihirapan ka na nga sakit na ito ay mahihirapan ka pa rin sa panahon ng pagpapagamot nito. Ang sakit na cancer at ang pagpapagamot nito ay nakakaapekto sa buhay ng isa’ng cancer patient sa larangan ng social, emotional at physical wellbeing. Ang pagduruaa sa sakit na nadarama nito ay ang pangunahi’ng makakasira sa buhah nito at mayroo’ng maiipon na negatibo’ng epekto mula sa pagdurusa sa sakit na nararamdaman nito. Ang iba’ng pag-aaral naman ay pinapakita ang kaugnayan sa pagitan ng lung cancer at ang paghihirap ng symptoms nito.

Mga resulta pagkatapos ng cancer therapy

*surgery-ay maaari’ng makakasira sa iba’t-iba’ng bahagi ng katawan ng isa’ng tao,  na magiging resulta ang physical at psychological trauma.

*radical prostatectomy-mawawalan ng gana sa sex ang mga tao’ng mayroo’ng prostate cancer.

*chemotherapy-pagkatapos ng pagpapagamot nito ay unti-unti’ng nalalagas ang buhok ng pasiyente,  hindj makatulog, pagsusuka,  fatigue at problema sa damdamin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here