Buwanang Horoscope Cancer, Abril 2020

Sa buwan ma ito, sundin ang evolution ng budget no at pag-isipang mabuti bago gastusin ang pera mo. Bigyang pansin ang tungkol dito dahil may pagbabago sa astral conjunction na maaaring magdala sa iyo sa hindi inaasahang paggastos ng pera. Kung makapag-adapt ka ng mas mainam na aksiyon kung tungkol sa pera mo ang pag-uusapan, hindi ka mahihirapang tanggalin ang hindi magandang balita na ito sa isang tabi.

Health

Ang kalusugan mo ay masyadong nakadepende sa kalagayan at balanse ng iyong emosyon. At isa pa siguraduhin ang buhay pag-ibig ay mararanasan mo na makakatulong sa iyo na magawa ang dapat gawin ng maraming kasigasigan. Gayunpaman, ang high spirited ay makakatulong sa iyo upang mapalakas ang immune system mo. Ang regular na pag-eehersisyo ay magagawa mong palakasin ang katawan at pabilisin anv “physiological process” ng ga no on kadali lang kung guato mong manatiling malusog.

Career

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ang pabor ng astral conjunctions ay makakatulong sa iyo upang malagpasan ang panahon na ito na may pag-asa. Panatilihin ang positibong kalagayan ng isipan sa buong buwan na ito at ikaw ay makakaranas ng mabuting professional na kasaganahan. Dahan-dahang sumulong at huwag piliin ang walang kabuluhang pagbabasakali. Kung hindi, ay makikita mo ang pagbagsak sa iyong mga ginagawa. Huwag kang sumulong mag-isa sa halip, ay palibutan ang sarili ng solidong suporta sa moral man o material. Kailangan mo ang mga ito kapag kailangan mong humarap sa mga hindi masyadong maselan na sandali.

Astrological Advice

Sa buwan na ito ay, ay dapat mong ilaan ang ibang oras mo upang ilagay ng maayos ang mga bagay at malinaw na makukuha ang lahat. Ang pag-unawa ng maayos ay magiging sentro ng iyong isipan. Ang ibang ideya ma iniistima ay pumipigil sa iyo na sumulong at sa pagiging totoong ikaw. Linisin kung ano ang laman ng iyong isipan habang ang kasulukuyang mga ideya ay maaalala dahil ang iba sa mga sisimulain mo ay hindi makakatulong sa iyong mapabuti ang sarili. Tuklasin ang mga ito at palitan ng mas may positibong pagkakaintindi at matiyak ang kaligtasan mo, sa pera man o sa emosyon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here