Batibat, Sanhi Ng Bangungot

Ano nga ba ang tinatawag nila sa Ilocano na batibat? Kung sa katagalugan, tayo ay naniniwala sa bangungot, ang batibat naman ang siyang sinasabing bangungot ng mga Ilocano. Isa itong malaki at matandang babae na anila’y naninirahan sa malalaking puno. Sinasabing ang batibat ay tahimik na namumuhay sa puno na siya niyang itinuturing na kanyang tirahan. Subalit sa oras na ito ay magambala ng tao, dito na mag-uumpisa ang kanyang galit at magsisilbing bangungot sa sinuman na may kagagawan ng pagkasira ng kanyang tahanan. Halimbawa, ang isang tao na responsable sa pagkasira ng kanyang tirahang puno ay ginamit ang puno bilang posteng pundasyon ng bahay o kaya ay ginawang katre o higaan, ang batibat ay lilipat sa mga butas o bahagi nito at dito maninirahan. Sa oras na ang tao ay mahiga na upang matulog, sa kanyang pag-idlip ay mararamdaman niya na tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib at hindi siya makagalaw. Maaaring ang dahilan nito ay ang batibat. Sa anyo nitong isang matanda at matabang babae, uupuan nito sa dibdib ang tao na target niya upang pahirapan hanggang sa hindi na ito makahinga. Ito ay bilang pagganti niya sa pagkuha nito sa kanyang tirahan. Buhay ang kapalit.

Subalit may paraan naman upang malabanan ang batibat. Kapag nangyari ito sa’yo na sa pagtulog mo ay nahirapan kang huminga na parang may nakadagan sa iyong dibdib, kagatin mo lang ang iyong daliri o kaya ay igalaw igalaw mo ang mga daliri mo sa paa upang ito ay umalis sa pagkakadagan sa’yo. Sa oras na ito ay mapaalis mo, babalik ito sa kanyang lungga. Subalit huwag kang magpakasiguro na hindi na siya babalik para muli kang ihatid sa iyong bangungot. Kailangan mong humingi ng tawad o mag-alay ng pagkain sa kanya kahit kanin at sabaw lang upang hindi ka na niya gambalaing muli. Gayunpaman, kahit tuluyan mo siyang mapahinto sa paggambala sa’yo ay hindi mo naman siya mapapaalis sa bago niyang tirahan, sa parte o butas ng punong ginamit mo bilang bahagi ng iyong tahanan. Mananatili siya roon hangga’t naroon ang punong kanyang tirahan. Mapapaalis mo lamang siya kung papalitan mo ang puno na ginamit mo bilang pundasyon ng iyong tahanan, sa gayong paraan ay tuluyan mo siyang mapapalayas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here