BAKIT MASUWERTE ANG PAGLALAGAY NG WIND CHIME?

842

Ang wind chime ay hindi lamang basta decorative element sa bahay. Ito ay may suwerteng naidudulot rin para sa mga nakatira sa tahanan.

        Karaniwang gawa ang wind chime sa metal, wood, o ceramic. Ang tunog na nililikha ng paghampas ng mga chime dahil sa ihip ng hangin ay nakalilikha ng sound energy.

        Ang sound energy na nagmumula sa wind chime ay nakatutulong upang basagin ang negative vibrational pattern. Ang malamyos na tunog ng wind chime ay nakababasag ng stagnant at low vibrational energy na naiipon sa loob ng tahanan. Ang mga negatibong enerhiya na ito ang nagdudulot ng kamalasan, pagkakasakit, at kapahamakan sa mga nakatira sa bahay.

        Ang wind chime ay may kakayahan ring i-cleanse ang lugar. Ang tunog ng wind chime ay nakapagtataboy ng negative energy na papasok sana sa loob ng tahanan.

        Ang wind chime ay isa sa pinaka-mainam at pinaka-magandang decorative element na maaaring idagdaga sa inyong tahanan. Magsabit ng wind chime sa front door at mga bintana. Ito ang magsisilbing shield o pananggalang sa mga negative vibrational pattern sa paligid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here