BAKIT MASAMANG MAG-IWAN NG BOTE NG MINERAL WATER SA LOOB NG SASAKYAN

327

Ugali mo bang mag-iwan ng may laman pang bote ng mineral water sa loob ng iyong sasakyan?

        Ang gawing ito ay makapagdudulot ng kapahamakan!

        Marahil ay mapapatanong ka kung bakit. Ano nga naman ang ihahatid ng disgrasya ng simpleng pag-iiwan ng bote ng mineral water sa loob ng sasakyan?

        Ganito kung bakit.

        Kapag ang sikat ng araw ay naglagos sa tinted na salaman ng sasakyan at tumama sa mismong bote ng mineral water, ang tubig na laman nito ay magmimistulang magnifying glass.

        Ang epekto ng magnifying glass na itinama sa sikat ng araw ay mapaminsala. Makakalikha ito apoy! ©PhilippineOne.com

        Samakatuwid, posibleng magkaroon ng sunog sa loob ng iyong sasakyan pagkaraan lang ng ilang minuto. Huli na bago mo ito matuklasan dahil nagliliyab na ang iyong sasakyan.

        Tatandaan na kahit nakatago ang araw sa makakapal at madilim na ulap, ang UV rays nito ay nakakapasok pa rin sa lupa.

        Kaya kung ugali mong mag-iwan ng bote ng mineral water sa iyong sasakyan, baguhin na ang gawing ito bago pa mahuli ang lahat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here