BAKIT MAHABA ANG BUHAY NG MGA PATRIYARKA?

Ravenson Biason

Marahil may nagtatanong na ilan, bakit mahaba ang buhay ng mga sinaunang tao na nakasaad sa Biblia,  na lubhang imposible nang maarok at di akalaing maabot nila ang gayung taon sila aabot. Na ang kanilang buhay ay kulang-kulang 1,000 taon nang sila’y mamatay.

I-halimbawa natin ang unang lalaking nabuhay na si Adan. Siya ay pumanaw sa edad na 930 taon (Genesis 5:4). Si Matusalem, na naitala na siyang pinakamatandang nilalang na nabuhay sa edad na 969 taon (Genesis 5: 27) at maging si Noe ay nabuhay hanggang 950 taon (Genesis 9:29).

Mantakin na lang halimbawa kung ilang pelikula pa ang mapapanood nila, o kaya’y magiging asawa, anak, inapo, presidenteng maabutan, at ilang kaganapan sa kasaysayan ang kanilang masasaksihan. Pero, sa panahon ngayon, kapag umabot ka ng 65 o kaya’y 70, mahaba na ang buhay mo niyan.

May dapat tayong isaalang-alang tungkol dito sa pamamagitan ng paggamit ng ilang salik upang malaman natin kung bakit nila naabot ang gayung tagal ng buhay. Batay sa pananaliksik ng mga Bible scholars, ang mga salik gaya ng klima, uri ng kinakain, temperature, at lusog ng pangangatawan ang dahilan sikreto ng mahabang buhay.

Ating tandaan na ang mga naturang tao ay nabuhay sa kaagahan pa lamang ng pag-usad ng panahon at edad ng mundo kung kaya napakasariwa pa ng hangin at mainam ang klima. Ang temperatura ay lubhang mainam na lubhang komportable sa katawan nila. Sinasabi ng mga dalubhasa na ang mainam na klima ay dapat papalo sa 22-25 degrees centigrade upang makatulong sa pagprepreserba ng katawan. Marahil, iyan ang klima noong kapanahunan ng mga patriyarka na komportable sa medyo mahamog na pook.

Batay pa sa pag-aaral, marahil luto sa baga o inihaw, laga, at pinakuluan sa tubig ang kanilang kinakain. Ang mga ito ay wala pang halong preservatives at mga kemikals. Sariwang-sariwa ang mga ito maging ang tubig na kanilang iniinom at ang mga pagkaing nilalantakan nila ay malaki ang tulong sa pagpapahaba ng kanilang buhay. Isa pa, wala pang gaanong bisyo ang mga sinaunang tao ng Diyos na magpapahina ng kanilang katawang laman. Maliban na lamang sa pag-inom ng katas ng ubas o alak paminsan-minsan na siyang ginawa ni Noe.

Ayon kay Sir, Frederick Kenyon, ang katumbas lamang kapag naabot na ang 100 taon ay umabot ka lamang sa edad na 25  hanggang 30 taon sa ngayon. At sa bawat 100 taong nadadagdag sa buhay ay katumbas lamang ng 10 o 9 na taon. Kung kaya, si Matusalem na nabuhay ng 969 taon ay para katumbas lang ng 80- 90 taong gulang sa ngayon nang mamatay sa antas ng pangangatawan, hitsura, at lakas.

At higit sa lahat na dapat isaalang-alang sa pagkakaroon nila ng mahabang buhay ay ang gabay, tulong, at basbas ng Panginoong Diyos. Tanong, maaabot ba natin ang edad nina Matusalem at Noe halimbawang ginusto natin? Hindi po. Bakit? Kahit anong ingat mo pa ay malabo na. Sinabi ng Diyos na pinakamahaba na iyong makaabot ka ng 120 taon at di na lalagpas pa dito. (Genesis 6:3).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here