BAKIT KAILANGANG MAGSIMBA MINSAN SA ISANG LINGGO?

0
356

 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

HEBREWS 10:25

Bakit nga ba kailangang magsimba tuwing araw ng Linggo? Dahil ba sa ito ay isang kaugalian na minana natin sa ating mga ninuno? O dahil ito ay isang ritwal na kailangang gawin natin? O, ito ba ay isang Araw na sadyang inilaan sa atin bilang araw ng Pahinga para gamitin sa pakikipagtipan sa Ating Diyos?

Ating alamin  kung saan nagmula ang pagkakaroon ng araw ng pahinga. Ito ay nagsimula  sa aklat ng Genesis kung saan nasususulat ang paglikha ng Panginoon sa mundo at sa mga nilalaman nito. May pitong araw ang Diyos ng mga panahong iyon para lalangin ang mundong kinaroroonan natin ngayon.

  • Nang unang araw ay nilikha niya ang langit at lupa, ang araw at gabi (Genesis 1:1-5)
  • Nang ikalawang araw ay nilikha ng Diyos ang kalawakan na siyang naghiwalay sa tubig sa kapwa tubig. (Genesis 1:6-8)
  • Nang ikatlong araw ay nilikha ng Diyos ang mga karagatan at lupa. Nilikha rin niya ang mga damo, mga halaman  at mga punung-kahoy. (Genesis 1:9-13)
  • Nang ika-apat na araw ay nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin na siyang tumatanglaw sa mundo  kung araw at gabi. (Genesis 1:14-19)
  • Nang ikalimang araw ay  nililkha ng Diyos na magkaroon ng buhay sa karagatan at kalawakan, kung kaya nagkaroon ng isda at iba pang lumalangoy sa buong karagatan, gayon rin ang mga ibon at iba pang lumilipad na kauri sa kalawakan. (Genesis 1-23)
  • Nang ika-anim na araw ay nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop sa lupa, kabilang ang mga umuusad, ayon sa kanilang uri. Sa araw ring ito nilikha ng Diyos ang tao. (Genesis 1:24-31)
  • Nang ika-pitong araw, ang Diyos ay nagpahinga at nangilin. Binasbasan niya ang araw na ito bilang isang sagrado (holy) na araw. (Genesis 2:1-3).

Try to Imagine kung kayo ang Diyos. Sa dami ng inyong ginawa sa loob ng anim na araw, gugustuhin ninyo tiyak ng isang araw para makapagpahinga. Ngunit sa kaso ng Diyos, iyon ay hindi isang pahinga kungdi isang paghinto sa kanyang mga ginagawa, matapos niyang maisagawa ng matagumpay ang paglikha niya sa mundo at sa mga maninirahan dito.

Ganito rin ang dapat nating maging attitude. ‘Yung masaya tayo na natapos natin ang mga work  load natin sa loob ng anim na araw at excited tayo na may date tayo with God, kinabukasan. 

Ang sagradong gawaing ito na tinawag ng Diyos na Sabbath Day ay ang ika-apat  sa sampung utos ng Diyos. Sa orihinal nitong konteksto sa Hebrew word na Shabbat, ang ibig sabihin nitoay tumigil o huminto. Sa pitong araw na ibinigay ni Lord sa atin, isang araw lang ang hinihingi niya para sa Kanya, Sa araw na ito ay ginagamit niyang TAGAPAGSALITA ang kanyang mga hirang na pastol upang ihatid ang mga mensaheng gusto niyang ipaabot sa atin. Mga mensahe na nakakapagdulot ng kalakasan at katatagan sa ating buhay espirituwal. Sa araw na ito, ay nabibigyan ng ‘spiritual food’ ang ating mga espiritu, na magbibigay sa atin ng karunungan para makapag-isip ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos.

Ngunit may isa pang mahalagang punto ang  ipinaaabot ang Sabbath Day base sa Hebrews 10:24-25. Ito ay ang pakikipagtipan sa ating mga kasamahan sa church, ang ating brothers and sisters na nakikita lang nating tuwing Sabbath Day. Ito ang araw na tayo ay nagkakaroon ng fellowship, hindil lamang sa ating Diyos, kungdi maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya.

Huwag nating gawing routine ang pagsisimba. Make it as an exciting date with your fellow believers and of course, a date with our God.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here