Bakit Kailangan ng Taong 4 at Taong 7 si Taong 5?

1060

Hindi lahat ng tao ay ipinanganak na masuwerte at may lakas ng loob. Ang ilan sa atin ay may taglay na kahinaan at iyon ay nagagawa niyang ipakita kapag siya ay nasasaktan o nabibigo. Sa numerology, ang sinasabing taong mahihina ay iyong Taong 4, sila ay ipinanganak sa petsang 4,13 at 22 at ang Taong 5 naman ay ang mga ipinanganak sa petsang 7, 16 at 25. Kung mayroon man sa nagbabasa ngayon ay masasabing Taong 4 atTaong 7, ay tanungin mo ang iyong sarili kung talaga nga bang may kahinaan ka

Pagdating kasi sa problema ay para silang nawawalan lagi ng pag-asa. Madalas nga ay nadi-depress sila at iniisip nilang katapusan na ng kanilang buhay. Ito ang dahilan kaya kailangan nila sa buhay nila ang Taong 5. Sila naman iyong mga ipinanganak sa petsang 5, 14 at 23. Sila kasi ang mga taong mausuwerte, hindi lang sa buhay kundi pati na rin sa negosyo.

Ang Taong 5 ang kinukonsiderang strong number dahil nga sa suwerteng nasa kanilang palad. Iyon ang dahilan kaya kailangan ng Taong 4 at Taong 7 si Taong 5 dahil ang kahinaan nila ay nagagawa nilang makalimutan kapag may taong tumutulong sa kanila na nagbibigay ng inspirasyon at suwerte sa kanilang buhay,

Kahit kasi ang Taong 4 at Taong 7 ang nagnenegosyo at padaan-daan lang sa kanila ang Taong 5 ay nagkakaroon sila ng inspirasyon at suwerte. Kaya nga, masasabing mapapalad ang mga taong nagkakaroon ng partner o anak na Taong 5 dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na maisip nilang sila ay minamalas dahil nga suwerte ang kanilang kasama. O, anong petsa ka ba ipinanganak?