BAGO KA MANALAMIN: ANG DO’S AND DONT’S SA PAGLALAGAY NG SALAMIN AYON SA FENG SHUI

1642

Sinasabing ang mga salamin ay nagsisilbing portal o lagusan ng mga entity mula sa kabilang dimensiyon patungo sa ating three dimensional realm.

Ang paglalagay ng salamin sa maling posisyon ay maaaring maging daan ng kamalasan; ngunit kung ilalagay ang salamin sa tamang lokasyon, ito ay maaaring maghatid ng suwerte at kasaganahan.

Sa Feng Shui, ang mga salamin ay isa sa siyam na Essential Chi Adjustment. Binansagang “aspirin of Feng Shui”, ang paglalgay ng salamin sa tamang lokasyon at posisyon ay babalanse at kokontra sa anumang negative Chi.

Sa ating Feng Shui Mirror, iisa-isahin ko ang mga dapat at hindi dapat pagdating sa paglalagay ng salamin.

*******

FENG SHUI MIRROR “Do’s”:

1. Maglagay ng isang life size o full length mirror sa isang parte ng inyong bahay kung saan makikita mo ng buo ang repleksiyon ng iyong sarili. Magbibigay ito ng sense of completeness. Iwasang maglagay ng tiled mirrors o fragments dahil magdudulot ito ng “broken up”, literally.

2. Kung kayo ay may garden o magandang landscape sa labas ng bahay (bukid, burol, bundok, kakahuyan, etc.), magsabit ng malaking salamin sa harap nito upang mag-reflect ang magandang view ng nature mula sa labas. Ia-amplify nito at ia-activate ang Mother Nature’s healthy Chi energy sa loob ng inyong tahanan.

3. Maglagay ng malaking salamin sa madilim na space ng inyong bahay upang mag-reflect ito ng liwanag. Ia-attract at isi- circulate nito ang Chi energy sa madilim na corner ng inyong bahay.

4. Maglagay ng malaking salamin sa inyong entryway, o sa harap ng inyong front door. Idu-duplicate nito ang positive Chi na papasok sa inyong tahanan, at ire-repel naman ang Sha Shi (killing, attacking energy) at Si Shi (low, decaying energy)

5. Maglagay ng salamin sa empty wall upang mapunuan ang missing Bagua area. Makalilikha rin ito ng illusion ng big space. *****

FENG SHUI MIRROR “Don’ts”:

1. Huwag magsasabit ng salamin sa inyong silid tulugan dahil pagsisimulan daw ito ng marital dispute at pagtataksil ng kapareha.

2. Huwag magsasabit ng salamin na may distorted, gasgas, o antiqued surfaces. Kapag kasi tiningnan mo ang iyong reflection sa salamin, makakaramdam ka ng kakaibang vibes na humihikayat ng negative Chi.

3. Huwag isabit ang salamin nang sobrang taas at sobrang baba. Dapat ay isapit ang salamin na sasakto sa iyong height kung saan makikita ang iyong ulo at balikat. May iba ka pang alam na mga kasabihan/feng shui tips tungkol sa salamin? I-comment lang ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here