BABALA: ANG PANGANIB NA MANGYAYARI KAPAG INIWAN ANG HAND SANITIZER SA LOOB NG SASAKYAN

1062
Cropped hands using alcohol-based hand sanitizer in car background

Akin nang natalakay sa nakaraang article ko ang masamang idudulot ng pag-iiwan ng bote ng mineral water sa sasakyan.

        Para mabasa ang aking article tungkol rito, i-click ang link: https://philippineone.com/bakit-masamang-mag-iwan-ng-bote-ng-mineral-water-sa-loob-ng-sasakyan-123/

                Alam ba ninyo na tulad ng bote ng mineral water, masama ring iwanan ang bote ng hand sanitizer sa loob ng sasakyan?

        Ang hand sanitizer ay alcohol-based at flammable. Ang pag-iwan rito sa mainit na lugar at nakatutok pa sa sikat ng araw ay posibleng pagsimulan ng sunog!

        Tulad ng bote ng mineral water, sa oras na tamaan ng sinag ng araw ang likido na nasa loob ng bote ng hand sanitizer, ito ay makalilikha ng magnifying glass effect na tutupok sa anumang bagay na matutukan nito sa pagtagal.

        At dahil ang hand sanitizer ay flammable, magku-contribute ito sa agarang pagliyab ng iyong sasakyan.

        Kaya huwag mag-iwan ng bote ng hand sanitizer sa loob ng sasakyan. Makabubuting dalhin ito sa iyong bag o bulsa sa tuwing lalabas ng sasakyan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here