Aries Monthly Love Horoscope, Agosto 2020

Ang buwan na ito ay nag-aalok ng bago’ng oportunidad,  Aries. Ang pinto ay nakabukas pagdating sa inyo’ng personal na buhay lalo’ng-lalo na pagdating sa bahay at sa pamilya. Maaari ka’ng pumili ng sitwasyon sa panahon na itp,  upang mas mapalapit pa sa iyo’ng minamahal.

Ang klase ng tema na matagal nang nangyayari sa buhay mo,  Aries. Kaya hindi na ito bago para sa iyo. Gayon pa man,  ay magkakaroon ka ng problema sa buwan na ito kapag hindi ka mag-iingat. Kailangan mo’ng maghanap ng tama’ng balanse ngayon,  kaysa palitan ang isa para sa isa. Ang nangyayari sa iyo ngayon ay ang pagpasok ng araw sa romance zone mo at sinasabi rito na ikaw ay nababagay kay Leo. Kahit nasasabik ka’ng maging masaya,  o gusto mo’ng magkaroon ng seryoso’ng relasyon, ito ang tama’ng panahon upang gawin ang gusto mo at magsaya! Huwag ka’ng matakot na ipakita kung sino ka talaga at maniwala ka sa iyo’ng sarili.

Panatilihi’ng malamig ang ulo at ayusin ang matagal ng problema sa pamilya niyo. Kung nakatira ka kasama ng mga kapatid mo ay malaki ang pagkakataon na magkakaroon ng hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan niyo. Ang probabilidad ng paghihiwalay o pagbubukod ay kasama na rito. May mga pagkakataon ng biglaang pagbabago ng ugali ng kapareha mo na maaari’ng makapagbibigo sa iyo,  ngunit dapat mo siya’ng kausapin tungkol dito upang maiwasan ang mas malaki’ng komplikasyon. At kung kapapasok mo lang sa isa’ng relasyon,  dapat ay maging maingat ka tungkol dito. Ang mga hindi pa ikinasal ay maaari’ng mag-propose sa kanila’ng minamahal sa buwan na ito

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here