Aquarius Monthly Horoscope

July 2020-Aquarius July 2020, ay ang pagkakataon mo upang sumulong sa isa’ng magulo’ng sitwasyon at magwagi sa banda’ng huli. Marami’ng cosmic factors ang gumagalaw para sa iyo hangga’t alam mo kung ano ang mga nangyayari sa paligid mo. Ang pinaka-importante na dapat tandaan ay ito ang buwan na nakapokus sa nakaraan, dahil karamihan sa mga planetary forces ay gumagalaw sa paghawak sa buhay mo

 Habang ang iba’ng tao naman ay hindi makapag-isip ng matino, at magagawa mo’ng maliwanagan ang isipan nila at ayusin ang kanila’ng problema.

Ang pagpasok ng planeta’ng Venus sa zodiac sign mo para sa totoo’ng minamahal at pagiging isa’ng malikhain. Ibig sabihin nito ay maramin’ng Aquarius ay maaari’ng makakapag-ugnay muli sa naka-relasyon nila noon. Sa buwan na tip, kadalasan ay ang mga soul-mate na panghabang-buhay ay maaari’ng nauugnay na sa iyo sa nakaraang buhay. Hahanap-hanapin mo ang tao’ng ito, subalit importante din sa iyo kung gusto mo’ng ipagpatuloy ang kaugnayan na ito o hindi.

Ang pagpasok ng planeta’ng Mercury sa zodiac sign mo ay makakapagdagdag ito ng kalituhan sa isipan mo sa mga sumusunod na linggo, kaya siguraduhin mo muna ang lahat bago pumirma ng isa’ng kontrata at makipagsundo sa panahon na ito.

Ang pagpasok naman ng planeta’ng Mars sa zodiac sign mo ay hahawakan nito ang financial sector mo sa buo’ng buwan na ito. Ibig sabihin nito na hindi ka lang naka-pokus sa pera mo at gusto mo rin na madagdagan ang kinikita mo, subalit gagasta ka rin ng malaki. Ngunit pagdating ng August ay makakaramdam ka ng hinhawa tungkol sa financial.

Standout days: 12, 13, 22 , 25

Challenging days: 3, 20, 30

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here