Aquarius Monthly Horoscope (Okt. 2020 )

186

Pera

Una sa lahat, ay siguraduhin mo’ng mayroon ka’ng sapat na halaga ng pera para sa darating na paggagastahan. At sa buwan na ito ay magkakaroon ka ng oportunidad na manalo ng mas marami’ng pera. Magagawa mo’ng humarap sa ano ma’ng pagsubok basta madadagdagan mo lang ang kinikita mo dahil ang impluwensiya ng astral ay pabor sa panig na ito.

Kalusugan

Ang pinaka-una’ng problema mo ay hindi pisikal kundi psychological dahil ang impluwensiya ng astral ay hindi mapapalagay at maaari’ng magkakaroon ito ng negatibo’ng epekto sa kalagayan ng iyo’ng isipan, at ikaw ay makakaranas ng lungkot at kasiyahan. Iwasan ang mga nakakapagod na sitwasyon na maaari’ng dumating sa landas mo sa buwan na ito. Kung maiiwasan mo ang mga ito ay kumilos ka na may malamig ang ulo at kontrolado ang sarili kapag mayroo’ng hindi inaasaha’ng hindi maganda’ng sitwasyon. ©PhilippineOne.com  2020

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito ay magpakatotoo ka sa iyo’ng sarili at huwag hayaan ang sarili’ng damdamin ang mag-kontrol sa iyo. Kapag hinayaan mo ito, ay maaari’ng mapaglaruan ka Ng sarili’ng damdamin. Dapat palagi’ng malamig ang ulo mo at harapin lang ang mga proyekto mo. Huwag makialam sa problema ng iba’ng tao, lalo’ng-lalo na kapag may pinipili ka’ng panig. Ito ang mga bagay na dapat mo’ng ayusin pagkatapos. Sa pangangalahati ng buwan na ito, ay dapat ikaw lang ang may kontrol sa mga proyekto mo at siguraduhin mo na ang mga kasosyo mo sa negosyo ay hindi gagawa ng mali’ng desisyon.

Payo’ng Astrolohiya

Gumawa ka ng mga desisyon na makapag-protekta sa iyo at sa mga gusto mo’ng gawin, mga desisyon na makakatulong sa iyo upang mapabuti ang sarili ngunit huwag balewalain ang iba’ng tao at huwag kaligtaan na pahahalagahan ang damdamin nila. Ibig sabihin nito ay unahin mo kung ano ang dapqt mo’ng unahin. Huwag nagdadalawa’ng-isip na tulungan ang iba’ng tao na mayroo’ng problema.

Pag-ibig

Hindi ka magtatagal sa kahit na ano’ng relasyon na papasukin mo, puwera lang kung matututunan mo’ng mahalin muna ang sarili mo. Kapag ganoon, ang pag-ibig mo para sa iba’ng tao ay magiging mas iinit pa.

Compatible Signs: Aries, Gemini, at Libra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here