Aquarius Monthly Horoscope Hunyo 2020

Pera

Dapat ay particular ka’ng mag-ingat kung tungkol sa pera ang pag-uusapan upang masiguro kung inaasahan man ito o hindi ay dapat hindi lumabis ang paggasta ng pera mo. Lumapit ka sa mga tao’ng malapit sa iyo at humingi ng payo. Iwasan ang mga tao’ng palahi’ng nagrereklamo na wala sila’ng pera at wala’ng ginagawa upang baguhin ang kasalukuyan na sitwasyon nila. Wala sila’ng maitutulong sa iyo at aaksayahin mo lang ang panahon mo sa kanila.

Kalusugan

Ang kalusugan mo ay nakadepende sa kalagayan ng iyo’ng isipan. Mag-iingat ka sa mga magiging reaksyon mo dahil ikaw ay mabilis lang mairita. Maginh makatuwiran at panatilihing malamig ang ulo kapag nakaharap sa mga hindi magaganda’ng kaganapan. Tahakin ang direksyon kung saan  ang gusto mo’ng puntahan, dahil marami’ng wala’ng kasaysayan na kaganapan ang darating sa buwan na ito. Sa bandang huli, ang lahat ay pabor sa iyo Japan sinusunod mo ang payo na ito. Ang tiwala mo sa sarili ay bumabalik at mayroon ito’ng kapaki-pakinabang na maibigay sa kasiglahan mo na maaari’ng maimpluwensyahan ang kalusugan mo.

Career

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ay piece mo ng palawakin ang mga proyekto mo sa pamamagitan ng pagbabakasakali. Sumugod ja ng wala’ng kinakatakutan dahil makakahakot ka ng gantimpala na batay sa iyo’ng personal na puhunan. May kasabihan na “aanihin mo kung a no man ang naipunla mo”. Upang maging matagumpay ay huwag mo’ng isusuko ang mga natutunan mo na malapit sa iyo’ng puso. Huwag ka’ng Gumawa ng prebilihiyo, maging sigurado at magiging mabuti din ang lahat ng bagay.

Ang payo ng Astrolohiya

Ang mga bituin ay nagrekomenda ng mas marami’ng desiplina at kahigpitan para sa buhay mo. Tingnang mabuti ang mga bagay at huwag ka’ng susuko agad-agad kapag ang kagipitan ay dumarating. Huwag mo’ng subukan na takbuhan ang mga problematic, harapin mo ang mga ito dahil kung hindi ay babalik-balikan ka ng mga problema mo matapos ang isa’ng araw at sa susunod na araw na na man. Makinig sa mga payo na binigay sa iyo mula sa iba’ng tao, dahil palagi ka’ng may matutunan na mga positibo’ng bagay na maaari mo’ng gamitin sa hinaharap. Salamat sa kaalaman na natutunan mula sa karanasan ng iba, dahil mas madali mo ng maayos ang mga problema mo!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here