Aquarius Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera

Ang panahon na ito ay pabor tungkol sa pananalapi at pamumuhunan sa loob nv mahaba’ng panahon. Kung magagawa mo’ng mag-ipon ng pera,  darating ang panahon na magagamit mo ito para sa pagpuhunan ng isa’ng negosyo na inaalok sa iyo dahil lumalabas na malaki ang kikitain nito. Ang positibo’ng kalagayan ng pag-iisip ay ang magdadala sa iyo sa mga tao at sa mga suliranin na pakikinabangan ng iba’ng tao kapag nagkamali ka sa pagkilos. Parang gusto mo na rin na sipain ang sarili mo kapag ganoon.

Kalusugan

Ikaw ay mabilis lang mahawaan ng mga sakit,  kaya mas mabuti’ng umiwas ka muna sa mga tao’ng may mga sakit dahil parang lumalapit ka lang sa panganib na masalinan ng sakit. Mas maganda kung sisimulan mo ang buwan na ito na uminom ng nutritional supplement diet upang mapalakas muli ang iyo’ng immune system. Sumali ka sa mga nakaka-relax na gawain katulad ng sports,  at makipagkilala o makipagkita sa iba’ng tao ng madalas upang pasiglahin ang sarili. Huwag ka’ng gumawa ng kung ano ma’ng bagay dahil obligado ka’ng gawin ito o hindi nama  kaya’y nararamdaman mo na tungkulin mo na gawin ito para sa iba’ng tao.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito,  ay mapapalawak mo ang mga proyekto mo at mapapatahimik mo ang mga kritiko ml,  salamat sa matatag mo’ng pagkilos. Kumilos ka ng may tiwala sa sarili at manatili’ng maniwala sa hinaharap. Ilagay lahat ng ambisyon mo sa mga proyekto mo at huwag pagdudahan ang sarili. Mag-ingat sa iba’ng tao na maaari’ng gumawa ng hindi maganda sa trabaho niyo,  kadalasan ay hindi nila ipinapakita ito at sila ay kikilos ng lingid sa iyo’ng kaalaman. Kailangan mo’ng suriin ang mga kaugalian na mayroon ka at nakapagpigil sa iyo na umunlad.

Payo’ng Astrolohiya

Kailangan mo’ng gawin ang lahat ng makakaya mo upang makapagpatuloy sa ginagawa mo sa lahat ng panig sa buwan na ito,  hindi lang sa salita kundj sa gawa. Ibig sabihin nito ay huwag ka’ng makuntento na ipakita ang kakayahan mo sa buong mundo,  subalit dapat pagsikapan mo din ang mga ito. Totoo nga na mayroon ka’ng kakaiba’ng kakayahan na maaari’ng magamit upang mapabuti ang buhay mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here