ANO NGA BA ANG KALULUWA (Part 1)

0
444

Ayon sa Indian-born American author, public speaker, alternative medicine advocate, at isang prominent figure sa New Age movement na si Deepak Chopra, ang kaluluwa (soul) ay siyang kabuuan at essence ng ating pagkatao.

          Nagkakaiba-iba ang pananaw ng philosophy, religion at science tungkol sa kaluluwa.

Ang Kaluluwa Ayon sa Ancient Greek

          Naniniwala ang mga sinaunang Griyego na ang kaluluwa ay hindi aktuwal na nananahan sa loob ng katawan ng isang tao. Ito ay life force na nagpapagalaw sa lahat ng living organisms sa daigdig.

          Si Plato ang nagbigay ng ideya na ang kaluluwa ay immortal. Aniya, ang kaluluwa ay nahahati sa tatlong bahagi. Ito ay ang lohikal, espiritu, at kagustuhan o pagnanasa. Ang kaluluwa ay nananahan sa loob ng katawan ng isang tao hanggang sa sandali ng kaniyang kamatayan.

          HInati naman ni Aristotle sa tatlong antas ang kaluluwa. Ang first degree soul ay nananahan sa lahat ng living organism tulad ng mga halaman.  Ito ang dahilan kaya nagaganap ang lahat ng natural functions ng living things tulad ng growth at reproduction. Maliban sa mga halaman, matatagpuan sa mga hayop at tao ang second degree soul.  Ito ang gumagabay sa pag-iral ng limang observable senses (sight, hearing, touch, taste, smell). Ang third degree soul ay ekslusibo lamang para sa mga tao. Tinatawag itong intellectual at rational soul. Ito ang nagbibigay kakayahan sa mga tao na makapag-isip at makapagnilay.

Ang teorya ni Aristotle tungkol sa kaluluwa ay taliwas sa paniniwala ni Plato na ang kaluluwa at katawan ay magkaibang entity.

Ang Kaluluwa Ayon sa Hinduism at Buddhism

          Bahagi ng pilosopiyang Hinduism at Buddhism ang Atman at Brahman.

          Ang Atman ay individual soul na nananahan sa bawat ng may-buhay na nilalang. Ito ang vital force na siyang nagpapakilos sa lahat ng life form kabilang ang mga halaman, hayop at tao. Ang Atman ang siyang essence ng buhay.

          Ang Brahman ay world soul na umiiral sa buong cosmos. Ang lahat ng uri ng buhay o life-form sa universe ay bakas o repleksiyon lamang supreme spirit. Ito ay isinasaanyo o nagma-manifest sa tulong ng veil of illusion na Maya. Samakatuwid, ang Atman (individual soul) ay Brahman sa ibang kalagayan at kaanyuan.

          Ang Yoga practice ay naglalayong pag-isahin ang Atman at Brahman.

Ang Kaluluwa Ayon sa Judaism and Kabballah

          Ayon sa Hebrew Scriptures, ang kaluluwa at katawang-lupa ay iisang entity lamang.  Katunayan, iisa lamang ang term na ginagamit bilang pantukoy sa kaluluwa at katawang-lupa. Ang mga salitang ru’an (hangin/hininga) at nefish (paggalaw) ay kapuwa panaguri.

          Ang paniniwalang ang kaluluwa ay divine emanation na nag-involve sa katawan ng tao ay bahagi ng Kabballah teaching (Jewish mysticism). Ang goal ng kaluluwa ay muling makabalik sa kaniyang source na si Sephriot at maging kaisa sa kaluwalhatian.

          Bukas ay itutuloy natin ang paksa tungkol sa kaluluwa.

          Patuloy lamang suportahan ang PhilippineOne!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here