ANO ANG PANGMALAS NG BIBLIA TUNGKOL SA PAGIGING CO-GUARANTOR SA UTANG NG IBA?

Young people using credit card for online shopping. ++++ Note for the inspector : Credit card is fake and is made especially for the photosession ++++
Ravenson Biason

Utang, isang pananagutan na tila o masasabing kayhirap gampanan, maliit man o malaki ang pagkakautang ng isa. Kapag ang isang tao ay may utang, masasabing dito malalaman ang kanyang pagkatao kung siya ba ay tapat o kung ano man. Kumbaga, nakataya na ang iyong pagkatao.

Ang tao ay napipilitang mangutang dahil sa ilang kadahilanan. Maaaring nasadlak sa kagipitan at biglaang pangangailangan o emergency, kapos, gipit. Mangyari pa, ang iba ay nangungutang para makabayad din sa utang niya sa iba. Mayroon din namang nangungutang kahit mayroon naman siyang pera o hindi talaga  gipit o kinakapos.

Maraming indibidwal ang nasira ang reputasyon ng dahil sa pagkakautang. May nasira ang pagkakaibigan at nawalan ng ari-arian.

Kung kaya, may ibang pamamaraan sa ngayon ang nagpapautang para ang umutang ay  hindi mahirapan sa pagbabayad. Ito ay ang pagkakaroon ng co-guarantor o katuwang sa pagbabayad. Maaaring ang supporter o katuwang ng umutang ay ang kanyang kapatid, kaibigan, kasosyo sa negosyo o maaasahang kapitbahay.

Masama ba ang maging katuwang o maging co-guarantor sa pagkakautang ng iba? Sapagkat ang gayung hakbangin ay pagtulong. Gayunman, nagbabala ang kasulatan tungkol sa maaaring maranasan o kasadlakan ng isang taong nasangkot sa pagkakautang ng iba? Ganito ang nakasaad na isang babala.

Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema; Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag.” (Kawikaan 6:1-3 BMBB).

Hindi ba’t kapag ang isang co-guarantor ay nakatali sa utang ng kanyang kapwa, hindi ba’t pasanin niya na rin ang pagbabayad ng utang nito? Na kapag wala nang maibayad ang umutang, iilitin kahit ari-arian niya bilang kolateral. Kung kaya, nasasadlak din siya sa kabagabagan.

Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag.” (Kawikaan 11:15 BMBB).

“Ang sinumang nananagot sa utang ng iba, dapat kunan ng ari-arian bilang garantiya.” (Kawikaan 20:16 BMBB).

Hangga’t maaari, ano ang ipinapayo ng Biblia tungkol sa mga taong nasangkot sa pagkakautang ng iba. Maging co-guarantor man at iyong mismong umako na ng utang ng iba at nagsabing siya ang magbabayad?

Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba’t kukunin pati higaan mo?” (Kawikaan 22:26-27 BMBB).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here