ANO ANG KALULUWA (Part 2)

0
426

Kapag naririnig ng karamihan ang salitang kaluluwa (soul), kaagad na pumapasok sa isipan na ito ay spirit-form ng ating katawang-lupa na naglalakbay sa dako pa roon sa sandaling lisanin na nito ang walag buhay na katawan.

          Marami ang nalilito tungkol sa kung ano nga bang kaluluwa at espiritu. Ipinagpapalagay na ang espiritu at kaluluwa ay parehong bagay. Ngunit ang katotohan, ito ay magkaibang kalagayan.

Ang Kaluluwa Ayon sa Kristiyanismo

          Malaki ang naging impluwensiya ng Christianity sa paniniwala na ang kaluluwa ay muling mabubuhay, kasama ng katawang-lupa nito, sa muling pagbabalik ng Diyos sa daigdig.

          Kung babalikan ang kasaysayan, ang Kristiyanismo ay labis na naimpluwensiyahan ng mga katuruan ni Plato. Ang Bagong Tipan (New Testament) ay isinalin sa Griyego dahil sa Greek-led movement. Napasama dito ang dualism theory ni Plato, kung saan ang kaluluwa ay isang non-material entity na nasa loob lamang ng katawang-lupa.

          Ang isa sa pinaka-impluwensiyal na Christian thinker na si               St. Augustine ay sumulat na ang kaluluwa ay immortal o hindi namamatay. Ngunit, sinabi rin ni St. Augustine na ang kaluluwa ay mula sa Diyos (God) at nananahan sa katawang-lupa. Iminungkahi niya na ang kaluluwa ay maaaring mamatay sa sandaling iwanan ito ng Diyos; kung papaanong ang tao ay mamamatay sa sandaling lisanin ito ng kaniyang kaluluwa.

Ang Kaluluwa Ayon sa Siyensiya

          Alinsunod sa Siyensiya, ang kaluluwa ay walang iba kundi ang ating utak o brain.

          Sa isang mainitang debate sa pagitan ng modern spiritualist at religious thinkers tungkol sa siyensiya sa likod ng utak at kaluluwa, iginiit ng neuroscientist na si Sam Harris na sa sandaling makatanggap ng matinding pinsala ang utak, ang lahat ng function ng body system ay kasabay nitong hihinto. Aniya, kung totoo ang pananaw ng relihiyon patungkol sa kaluluwa na ito ay isang life-driven force, ang katawang-lupa ay dapat mananatiling buhay kahit pa mapinsala ang utak at katawang-lupa. Ngunit, sapagkat ang utak ang siyang life-driven force ng lahat ng body system ng katawan, samakatuwid, ang pagkamatay ng selyula ng utak ay hudyat na rin ng pagtatapos ng buhay ng tao.         

Pahuling Salita

          May sariling pananaw ang inyong lingkod tungkol sa kaluluwa. Upang higit na maunawaan, paghambingin natin ang kaluluwa at espiritu.

          Kagaya ng aking sinabi sa ating pasaklye, ang kaluluwa at espiritu ay magkaibang entity.

          Ang espiritu ang siyang essence ng buhay. Ang kaluluwa, sa kabilang banda, ay ang mga ideolohiya, kaisipan, paniniwala, personalidad, at karakter na taglay ng isang tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Samakatuwid, sa sandaling mamatay ang ating katawang lupa, kasama nitong mamamatay ang ating “kaluluwa”. Ngunit, ang ating espiritu ay mananatiling buhay sapagkat ito ay “buhay” na mula sa Eternal One. Ang bawat butil ng liwanag ay katumbas ng isang espiritu o “buhay”

          Para sa iba pang kaalamang paranormal at espirituwal, patuloy lamang pong sumubaybay sa aking mga articles dito sa PhilippineOne. Maaari din ninyong subaybayan ang ating Facebook Page na Pinoy Majica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here