ANO ANG KALULUWA AT ESPIRITU, AT TOTOO BA NA MAY BUHAY SA KABILANG DAKO?

204

Lahat tayo ay may espiritu at kaluluwa. Hindi tulad ng inaakala ng marami, ang espiritu at kaluluwa ay magkaibang uri o bagay. Ang kaluluwa ay kumakatawan sa ating kamalayan, kaisipan, ideolohiya, at iba pang pagkakakilanlan bilang tao sa mundong ito. Samakatuwid, sa sandaling mamatay ang ating vessel o katawang-lupa, kasama nitong mamamatay ang ating “kaluluwa” (tulad ng sinabi sa Bible). Pero, ang espiritu ay hindi namamatay. Ito ay infinite energy o force na nag-iibang hugis at anyo. Ito ay napupunta sa ibang frequency at vibration na labas sa ating three-dimensional realm.

Samakatuwid, opo, may buhay sa dako pa roon. Wala namang namatay. Lumipat lamang ng ibang dimension. Upang higit na maunawaan, ihalintulad natin ito sa isang TV set. Kapag ikaw ay naglipat ng channel, hindi nangangahulugan na nawala na ang dating channel na pinapanooran mo. Lumipat ka lang ng ibang frequency. Ganyan din ang ating planet Earth. Ito ay binubuo ng iba’t ibang frequency at lights na hindi abot ng human eye. Ayon sa isang documentary na napanood ko, ang mga espiritu (ayon sa scientific findings) ay nasa anyo ng liwanag o spectrum na tinatawag na UV lights. Sila ay hindi visible sa ating naked eye sapagkat ang human eye ay may lente na humaharang sa UV lights. Pero wala nito ang mga aso at pusa, kaya sila ay nakakakita ng mga espiritu sa paligid. Ang mga taong may malakas na pineal gland ay nagagawang i-bypass ang lenteng ito sa mata kaya nakakakita sila ng UV lights sa paligid, kasama rito ang mga espiritu at “iba pang nilalang” sa dako pa roon.

Ngunit, kung ang espiritu ay nananatili, hindi ang kaluluwa sapagkat ito ay namatay nang kasama ng katawang-lupa. Lahat ng kaaalaman, ideolohiya, paniniwala at pananaw ng isang espiritu ay nawawala na. Siya ay “pumapalaot na lamang sa kawalan” sa kolokyal an termino. Ibig sabihin, sila ay may clean slate na wala nang alam sa dati nilang buhay. Ngunit, kung pagbabatayan naman ang Konsepto ng Reincarnation, nadadala pa rin ng espiritu ang ilan sa mga memory nila sa dati nilang buhay. Ibig sabihin, hindi naman pala totatlly nabubura ang lahat ng ideolohiya, karunungan, kaalaman, at pananaw ng isang tao sa kaniyang pagkamatay.

Walang esaktong teorya. Pero sa aking sariling pananaw, ang mga naiiwan sa espiritu ay yaong mga intense memory tulad ng phobia, trauma, at iba pang masasaya o malulungkot na alaala. Ito ang nadadala ng espiritu hanggang sa time na sila ay mag-reincarnate na.

Pero, kung hindi ka naniniwala sa Reincarnation, ganoon pa rin naman. Nadadala pa rin ng espiritu ang ilan sa mga intense memory. Ito ang dahilan kaya ang ibang espiritu ay “ligalig” o “matiwasay”. Sa aking sariling pananaw, ang espiritung “ligalig” ay nasa impiyerno sapagkat sila ay walang katahimikan at walang pagpapatawad kaya hindi sila makausad tungo sa liwanag. Sa kabilang banda, ang mga espiritung “tiwasay” ay nasa langit sapagkat sila ay masaya na at kontento.

SHARE
Previous articleChinese Horoscope; Pebrero 16
Next articleMGA TAO NA NAKA-AKYAT AT DINALA NG BUHAY SA LANGIT
Author/Psychic/Photographer/Blogger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here